Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Επιστολή Συνδικάτου προς την Διοίκηση της ΟΣΥ για λήψη μέτρων και τήρηση των κανόνων υγιεινής για τους εργαζομένους
Με επιστολή του το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ καλεί την Διοίκηση της ΟΣΥ να μεριμνήσει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής για τους εργαζομένους σε αφετηρίες και τέρματα των λεωφορειακών γραμμών.