Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Ενιαίο μισθολόγιο : Εργαζόμενοι στην Ο.ΣΥ θα πάρουν ξανά αύξηση το 2030 … λόγω προσωπικής διαφοράς
Το 2030 θα πάρει ξανά αύξηση οδηγός στην Ο.ΣΥ Α.Ε λόγω προσωπικής διαφοράς, ενώ η μείωση μόνο κατά την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο θα φτάσει το 37,3% 


Ξεκίνησε ήδη ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς σε εργαζόμενους στην Ο.ΣΥ Α.Ε και όχι μόνο, καθώς με την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, (λόγω συμπλήρωσης τριετίας), η αύξηση συμψηφίζεται με τυχόν προσωπική διαφορά που απέκτησαν κατά την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.

Η προσωπική διαφορά είναι το ποσό το οποίο συμπλήρωσε τις αποδοχές του εργαζόμενου, έτσι ώστε με την ένταξή του στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4024/11, αν οι νέες του αποδοχές ήταν μικρότερες, να μην υποστεί μείωση άνω του 25% στις αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την ένταξη. Που σημαίνει ότι αν δεν δινόταν η προσωπική διαφορά, σε κάποιους εργαζόμενους η μείωση θα ξεπερνούσε το 25%. Σύμφωνα με τον νόμο 4024/11 άρθρο 29 η προσωπική διαφορά θα μειώνονταν ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, όμως έγινε αναστολή με τον ν.4093/12 μέχρι τις 31/12/2016.

Με το ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015 άρθρο 26 κάποιοι εργαζόμενοι είδαν αύξηση στον βασικό τους μισθό - λογικό αφού είχαν συμπληρώσει περισσότερο χρόνο υπηρεσίας - καθώς εντάχθηκαν εκ νέου σε νέα μισθολογικά κλιμάκια και προσμετρήθηκαν τα έτη υπηρεσίας έως τις 31/12/2015, ενώ παράλληλα τους αφαιρέθηκαν 2 έτη προϋπηρεσίας (2016 και 2017) και ταυτόχρονα  «ξεπάγωσε» η μισθολογική εξέλιξη από 1/1/2018. Το «ξεπάγωμα» αυτό, ενεργοποίησε και την μείωση της προσωπικής διαφοράς (άρθρο 27) αφού σε κάθε αλλαγή κλιμακίου πλέον, όσοι έχουν προσωπική διαφορά, αυτή, θα συμψηφίζεται με το ποσό της αύξησης του κλιμακίου, άρα αύξηση μηδέν !    

Σε περιπτώσεις που η προσωπική διαφορά φτάνει τα 210 €, όπως στο παρακάτω εκκαθαριστικό, εργαζόμενος στην κατηγορία Δ.Ε που αλλάζει κλιμάκιο κάθε τρία χρόνια και η αύξηση κλιμακίου είναι 60 €, θα πρέπει μέχρι να γίνει απόσβεση, να μην πάρει αύξηση για 3,5 τριετίες δηλαδή 10,5 χρόνια συν την διετία (2016-2017) που δεν προσμετρείται, σύνολο 12,5 χρόνια για να «ξεχρεώσει» τα μνημόνια.

Ο εργαζόμενος αυτός θα πάρει ξανά αύξηση το έτος 2030


Όπως είπαμε και στην αρχή, αν δεν υπήρχε προσωπική διαφορά η μείωση θα ξεπερνούσε το 25% ... άλλωστε γι΄ αυτό δόθηκε, να μην το ξεπεράσεις, συνεπώς, από την στιγμή που την προσωπική διαφορά την παίρνουν πίσω, η μείωση στον συγκεκριμένο εργαζόμενο θα φτάσει το 37,3%, χωρίς να υπολογίζονται οι περικοπές των δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα, επίδομα αδείας και επιπλέον περικοπές από νόμους του 2010 (10% σε πάσης φύσεως επιδομάτων κτλ.) όπως και ΦΕΚ 699 ... 

Ερώτημα 1ο: Όταν το κόστος ζωής συνεχώς αυξάνεται, πώς αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους όταν θα δουν πλέον αύξηση το 2030;

Ερώτημα 2ο: Μήπως τελικά το ενιαίο μισθολόγιο θα πρέπει να ξανασυζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς και να αποκαταστήσει τις αδικίες ;

Νίκος Τάσιος - Οδηγός ΟΣΥ

Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι με προσωπική διαφορά, άλλοι μικρότερη άλλοι μεγαλύτερη που θα έχουν το ίδιο πρόβλημα ... σε επόμενο δημοσίευμα θα δώσουμε παραδείγματα πώς εργαζόμενοι με τις ίδιες αποδοχές τον τελευταίο μήνα πριν την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο, έχουν διαφορετικές προσωπικές διαφορές με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετική μείωση αποδοχών ... αξιοκρατία !