Σάββατο 20 Ιουλίου 2019

Καταργήθηκε η γενική γραμματεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τι αναφέρει το ΠΔΚαταργήθηκε η γενική γραμματεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα 84 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».


Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συστάθηκε με το άρθρο 12 του π.δ. 123/ 2017 (Α΄ 151) και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα, όπως αναφέρεται στο ΠΔ, καταργούνται.

Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών:

(α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

(β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,

(γ) Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών,

(δ) Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων,

(ε) Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ).

Σημειώνεται ότι στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, νέος υπουργός ορίστηκε ο Κώστας Καραμανλής και υφυπουργός Μεταφορών ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Αντίστοιχα, Γενικός Γραμματέας Υποδομών αναλαμβάνει ο Γιώργος Καραγιάννης και Γενικός Γραμματέας Μεταφορών ο Νίκος Σταθόπουλος.

Σημειώνεται ότι, επί της προηγούμενης κυβέρνησης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ήταν ο Θάνος Βούρδας (αυτή η γενική γραμματεία καταργείται) και γενικός γραμματέας Υποδομών ο Γιώργος Δέδες.

Πηγή