Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018

Ξεπαγώνουν τα κλιμάκια , έρχεται συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς
Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων από 01/01/2018 σύμφωνα με το άρθ. 26 παρ. 2 του ν. 4354/2015


Η θετική αυτή εξέλιξη ξεκινάει με αρνητικά αποτελέσματα, καθώς δεν θα φέρει τις αυξήσεις που ακούγονται και γράφονται στην συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων διότι :
  1. Είναι η πρώτη φορά που δεν προσμετράται προϋπηρεσία για την μισθολογική εξέλιξη ενός υπαλλήλου καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η διετία από 01/01/2016 μέχρι και 31/12/2017 και
  2. Η οποιαδήποτε αύξηση θα συμψηφίζεται με τυχών προσωπική διαφορά, που έχει η πλειοψηφία των συναδέλφων.
Εάν πάρουμε την πρώτη περίπτωση, ο πλεονάζον χρόνος του κάθε υπαλλήλου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική ένταξη στα κλιμάκια π.χ για την κατηγορία ΔΕ, θα πρέπει να συνυπολογιστεί μέχρι να συμπληρώσει τριετία με τον χρόνο που θα διανυθεί από 01/01/2018 καθώς όπως είπαμε δεν προσμετράται η διετία 2016-2017. 

Παράδειγμα : αν ένας υπάλληλος είχε πλεονάζον χρόνο 6 μήνες, θα πρέπει για να συμπληρώσει τριετία να περάσουν άλλα 2,5 χρόνια, δηλαδή θα αλλάξει κλιμάκιο τον Ιούλιο του 2020 και την αύξηση που θα πάρει θα συμψηφιστεί με τυχών προσωπική διαφορά. Με λίγα λόγια δεν θα πάρει καμία αύξηση έως ότου μηδενιστεί η προσωπική διαφορά. 

Σε αρκετές περιπτώσεις που η προσωπική διαφορά είναι από 120€ έως 240 € στην κατηγορία ΔΕ που η αύξηση σε κάθε κλιμάκιο είναι περίπου στα 60 € θα χρειαστεί 6 χρόνια και 12 χρόνια αντίστοιχα για να πάρει αύξηση. 

Αρκετοί θα είναι αυτοί που θα πάρουν σύνταξη χωρίς να πάρουν αύξηση !

Όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά για να πάρουν αύξηση, θα πρέπει να κλείσουν τριετία συνυπολογίζοντας, τυχών πλεονάζον χρόνο και τον χρόνο από 01/01/2018 

Επίσης όσοι είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά την 01/01/2016 θα προσμετρηθεί κανονικά.

Η προσωπική διαφορά δεν συμψηφίζεται με την καταβολή της 3ης δόσης της αύξησης, η οποία είχε προκύψει κατά την ένταξη στα κλιμάκια του νέου ενιαίου μισθολογίου και καταβάλλεται κανονικά


Υπάρχουν και περιπτώσεις λιγοστές στην εταιρία μας, που θα υπάρχει αύξηση όσο αναφορά αναγνώριση μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων σπουδών μετά την 01/01/2016 σε κατηγορίες ΠΕ κτλ. με την προϋπόθεση ότι θα γίνει συμψηφισμός με τυχών προσωπική διαφορά δείτε εδω την εγκύκλιο.

Τυχεροί οι άτυχοι που ήταν στο όριο να να μπουν στο επόμενο κλιμάκιο κατά την ένταξη στο νέο ενιαίο μισθολόγιο.

Και τώρα συνάδελφοι ξεκινάει εκ νέου η περικοπή του μισθού μας διότι η προσωπική διαφορά δόθηκε για να μην υπερβαίνει η μείωση το 25% του μισθού κατά την πρώτη ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4024/11

Νίκος Τάσιος ΔΑΚΕ ΟΑΣΑ - ΟΣΥ