Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

ΟΑΣΑ : Ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο για προδιαγραφές νέων λεωφορείων - θα εξεταστεί και το leasingΑνάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του ΟΑΣΑ στην διαδικασία και κατάρτιση προδιαγραφών νέων λεωφορείων - έκθεση τρόπων προμήθειας και το leasing


Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου αφορά στη σύνταξη όλων των τευχών που απαιτούνται για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου στα πλαίσια του Προγράμματος Χρηματοδότησής του (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” της Περιφέρειας Αττικής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Προ της ως άνω σύνταξης τευχών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποιήσει και να υποβάλλει προτάσεις για κατάρτιση προδιαγραφών λεωφορείων 

Η ανάθεση αρχίζει την 11.12.2017 και λήγει στις 10.2.2018

Θα ληφθούν υπόψη : 

Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των λεωφορείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατιθέμενων σύγχρονων τεχνολογιών. Θα εξεταστούν θέματα συντήρησης, λειτουργίας, ασφάλειας και εργονομίας σχετικά με τα συμβατικά αλλά και τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Αναλυτικά θα παρουσιαστεί και η διεθνής εμπειρία, κυρίως στην Ευρώπη. Επιπλέον θα παρουσιαστεί ανάλυση σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υπό διερεύνηση οχημάτων και την αντίστοιχη ωφέλεια σε σύγκριση με τον υπάρχοντα στόλο. 

Οι απαιτήσεις του επιβατικού κοινού, προς την κατεύθυνση της άνεσης και ελκυστικότητας του αστικού λεωφορείου, οι δυνατότητες διευκόλυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και υπερηλίκων επιβατών. 

Η τοπογραφία και το οδικό προφίλ του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και οι κλιματολογικές και ιδιαίτερες τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης φιλικών τεχνολογιών προς αυτό που έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.

Η διερεύνηση όλων των δυνατών τρόπων προμήθειας νέων λεωφορείων (π.χ. leasing) και την καταγραφή και ανάλυση των πλεονεκτημάτων ή των μειονεκτημάτων, για κάθε περίπτωση.

Στην τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνεται και πρόταση καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών των διαφόρων τύπων οχημάτων, όσον αφορά το μέγεθος (αρθρωτά, κανονικά, midi) αλλά και τη μορφή ενέργειας (diesel,φυσικού αερίου,ηλεκτρικά), με βάση όλα τα προαναφερθέντα.

Δείτε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο