Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

ΟΑΣΑ : Ανάθεση υπηρεσιών προβολής του ΟΑΣΑ στα κοινωνικά δίκτυα [ FB και Instagram ]
Με 2 videos διάρκειας ενός λεπτού έκαστο και κόστος 4.750 € πλέον ΦΠΑ, ο ΟΑΣΑ θα επιδιώξει μέσω FB και Instagram να γίνουν  viral, με σκοπό την ανάπτυξη της παρουσίας του στα κοινωνικά δίκτυα. 


Σε ανάθεση του έργου που αφορά σε ανάπτυξη της παρουσίας του ΟΑΣΑ και του Ομίλου στα κοινωνικά δίκτυα (FB και Instagram) προχωράει ο ΟΑΣΑ με τη δημιουργία δύο (2) βίντεο διάρκειας ενός λεπτού έκαστο προκειμένου αυτά να προωθηθούν και να επιδιωχθούν να γίνουν viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Η συνολική αμοιβή για τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες ορίζεται σε 4.750 € πλέον ΦΠΑ.

Δείτε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο