Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

Η Ο.ΣΥ κλητεύει εργαζόμενο βάση πορίσματος Δ.Ε το οποίο επικαλείται απόρρητο έγγραφοΑπόρρητα έγγραφα επικαλείται η Ο.ΣΥ Α.Ε σε αίτημα οδηγού να του δοθεί πόρισμα Δ.Ε βάση του οποίου τον έχει καλέσει σε απολογία - και ισοβίτης να ήτανε θα του είχε δοθεί η δικογραφία ...


Είναι εκπληκτικό, αυτό που γίνεται στις Οδικές Συγκοινωνίες της Αθήνας δεν υπάρχει πουθενά ! Οδηγός έχει κληθεί σε απολογία [1] από την Ο.ΣΥ Α.Ε επικαλούμενη κάποιο πόρισμα Δ.Ε το οποίο η Ο.ΣΥ Α.Ε δεν του το χορηγεί μετά από αίτηση του, διότι, όπως απαντάει εγγράφως [2] << το πόρισμα αποτελεί απόρρητο έγγραφο της εταιρίας >>, και << μόνο με εισαγγελική παραγγελία >> μπορεί να του δοθεί. Ο εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει καθώς δεν υπάρχουν απόρρητα έγγραφα στις δημόσιες υπηρεσίες και η Ο.ΣΥ Α.Ε προχωράει << με δημοκρατικές διαδικασίες >> σε εκδίκαση της υπόθεσης στο Π.Π.Σ (Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο) με εισήγηση μελών του [3] [4] για την αυστηρότερη ποινή, ουσιαστικά χωρίς να δώσει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να απολογηθεί  ... 

Σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π της εταιρίας τον οποίο πάντα επικαλούνται οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι, << ο εγκαλούμενος δικαιούται να λάβει γνώση του φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας >> ώστε να του δοθεί το δικαίωμα να απολογηθεί.

Τώρα, ή το πειθαρχικό της Ο.ΣΥ Α.Ε είναι << στραβό >> ή αυτοί που το εφαρμόζουν ... τους αφήνουμε στην κρίση σας !!!

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο από νομική υπηρεσία για την πρόσβαση σε έγγραφα του δημοσίου


[1] [2]