Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Μεγάλο σκάνδαλο: Παρέλαβαν 404 άχρηστα κι επικίνδυνα λεωφορεία ... την Μεγάλη ΤρίτηΤης Μαρίας Μόσχου

Απόφαση - «κόλαφο» για την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) που αφορά στην οριστική παραλαβή 404 λεωφορείων από τα οποία σχεδόν τα μισά βρίσκονται σε αχρηστία πήρε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τη Μεγάλη Τρίτη.


Μετά από 13 χρόνια, 5 ολοσχερώς καμένα λεωφορεία, 130 πλήρως ακινητοποιημένα και ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία και στα οικονομικά της, η ΟΣΥ αποφάσισε την οριστική παραλαβή των 404 συνολικά οχημάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Irisbus France (νυν IVECO). Με την απόφαση αυτή επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές ύψους πάνω από 8 εκατ. ευρώ στην προμηθεύτρια εταιρεία, ενώ για τις ζημιές που έχουν προκληθεί στην ΟΣΥ θα δοθούν ανταλλακτικά σε βάθος τετραετίας για λεωφορεία που είναι ακινητοποιημένα!

Η απόφαση δημιουργεί «μαύρη τρύπα»  δεκάδων  εκατομμυρίων ευρώ, καθώς δεν έχουν προβλεφθεί οι ζημιές των Οδικών Συγκοινωνιών από το 2010 και μετά καθώς κάθε ώρα που τα λεωφορεία αυτά βρίσκονται εκτός λειτουργίας η εταιρεία «χάνει» έσοδα πάνω από 19 ευρώ.


Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν καθώς τόσο τα 121 λεωφορεία φυσικού αερίου όσο και τα 279 λεωφορεία πετρελαίου παρουσίασαν σημαντικά κατασκευαστικά λάθη που δημιουργούσαν σημαντικά προβλήματα μέχρι και αναφλέξεις στην εσωτερική καμπίνα. Μάλιστα, από το 2009, 130 λεωφορεία έχουν χαρακτηριστεί «ασύμφορα κατασκευής» και «σαπίζουν» στα αμαξοστάσια, ενώ πέντε έχουν καεί ολοσχερώς από τα κατασκευαστικά λάθη. Μάλιστα στο σύνολο των λεωφορείων μπαίνουν στηρίγματα γιατί η οροφή καταρρέει.

Το ιστορικό

Δεκατρία χρόνια έχουν παρέλθει από τον Φεβρουάριο του 2004 οπότε η τότε Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ), η σημερινή Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Irisbus France (νυν IVECO) για την αγορά  συνολικά 404 καινούργιων λεωφορείων.

Συγκεκριμένα 16 Φεβρουάριου του 2004 μετά από ανοιχτό διαγωνισμό η ΕΘΕΛ υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την IRIS BUS Franche για 283 καινούργια λεωφορεία πετρελαιοκίνητα και 121 φυσικού αερίου. Μετά από ένα μήνα υπεγράφη η προσωρινή παραλαβή σύμφωνα με τη νομοθεσία

Τα 116 λεωφορεία πετρελαίου παραδόθηκαν τον Ιούλιο του 2004 πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Στις 30/12/2005 έπρεπε να υπογραφεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των λεωφορείων όπου αντί αυτού συντάχθηκε πρωτόκολλο αναστολής της οριστικής παραλαβής των 283 λεωφορείων πετρελαίου καθώς υπήρχαν σοβαρά κατασκευαστικά προβλήματα.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ανέλαβε τότε τις διορθωτικές παρεμβάσεις των βλαβών δίχως να καταστεί η οριστική αντιμετώπιση τους.

Παράλληλα, προβλήματα και εμφάνιση κατασκευαστικών βλαβών παρουσίασαν και τα 121 λεωφορεία φυσικού αερίου της ίδιας εταιρείας.


Στις 14/12/2006 συντάχθηκε πρωτόκολλο μη οριστικής παραλαβής και αυτών των λεωφορείων.
Στις 27/7/2009 έγινε σύσταση νέας επιτροπής όπου και πάλι διαπιστώθηκε ότι οι βλάβες δεν είχαν αποκατασταθεί στο σύνολό τους και κατά συνέπεια έγινε νέο πρωτόκολλο μη οριστικής παραλαβής για το σύνολο των λεωφορείων (πετρελαίου και φυσικού αερίου).

Η νομική υπηρεσία της ΕΘΕΛ (σήμερα ΟΣΥ) κατόπιν διεξοδικής μελέτης καθώς και των όρων των συμβάσεων αποφάσισε να προχωρήσει σε εξωδικαστική λύση του θέματος και μόνο αν δεν υπήρξε συμφωνία να γίνει παραπομπή της συμφωνίας στα δικαστήρια.

Στις 26/3/2014 με σχετική απόφαση της διοίκησης της ΟΣΥ ανέθεσε σε επιτροπή τον έλεγχο πλήρους αποκατάστασης των κατασκευαστικών βλαβών που είχαν εντοπιστεί στα 121 λεωφορεία φυσικού αερίου και τη ζημιά της ΟΣΥ από τα διαφυγόντα έσοδα. Σύμφωνα με την επιτροπή τα διαφυγόντα έσοδα ήταν 3.323.862 ευρώ ποσό που ωστόσο είχε αποτιμήσει η επιτροπή το 2010 και όχι τέσσερα χρόνια μετά όπου το ποσό αυτό θα είχε εκτοξευθεί.

Αντίστοιχο άλλη επιτροπή συστάθηκε για τα λεωφορεία πετρελαίου στις 22/6/2015 η οποία παρέδωσε το πόρισμά της ένα χρόνο μετά στις 21/6/2016. Τότε εκτιμήθηκε η ζημιά στα 3.734.551 ευρώ ποσό ακόμα μικρότερο από αυτό που  είχε προϋπολογιστεί στις 25/5/2010 και προέβλεπε ζημιά 4.801.000 ευρώ. Το 2010 η ίδια επιτροπή είχε προβλέψει μελλοντικές βλάβες για τα 283 λεωφορεία πετρελαίου 4.018.089 ευρώ. 

Εγγυητικές επιστολές

Η προμηθεύτρια εταιρεία είχε καταθέσει εγγυητικές επιστολές ύψους  8.187.978 ευρώ για την ανάληψη του έργου, κάτι που σημαίνει ότι μόνο για τον έναν τύπο λεωφορείου θα έπρεπε να εισπραχθεί από την ΟΣΥ και να μην επιστραφεί στην εταιρεία το σύνολο των εγγυητικών επιστολών.
Αξιοσημείωτο είναι ότι για κάθε λεωφορεία το μέσο έσοδο την μία ώρα λειτουργίας είχε αποτιμηθεί στα 12,67 ευρώ για περισσότερες από 16 ώρες λειτουργίας!  Με τον υπολογισμό αυτό προκύπτουν τα συνολικά 8 εκατ. ζημιάς για την ΟΣΥ.

Παρά τις προβλέψεις της επιτροπής η συνολική ζημιά που θεωρεί η ΟΣΥ ως βεβαιωμένη και για τους δύο τύπους λεωφορείων ανέρχεται στο ποσό των 7.093.914 ευρώ, αισθητά μειωμένο και χωρίς πρόβλεψη των μελλοντικών βλαβών που είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη του 2010. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τον Φεβρουάριο του 2013 το μέσο έσοδα ανά ώρα για κάθε λεωφορεία έχει αυξηθεί στα 19,80 ευρώ γεγονός που εκτοξεύει τη «μαύρη τρύπα» που δημιουργεί η ακινητοποίηση των λεωφορείων.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ...

Θα δώσουν ανταλλακτικά σε βάθος... τετραετίας!

Οι τίτλοι τέλους πέφτουν με μία απόφαση κόλαφο για την εταιρεία, η οποία βουλιάζει στα χρέη. Όχι μόνο δεν δεσμεύτηκαν οι εγγυητικές επιστολές, αλλά  η διοίκηση της ΟΣΥ τη Μ. Τρίτη  ομόφωνα αποφάσισε (αριθμός απόφασης 137) την εξώδικη επίλυση μεταξύ IMECO και ΟΣΥ.

Η απόφαση προβλέπει την επιστροφή του συνόλου εγγυητικών επιστολών λόγω «καλής εκτέλεσης» στην παράδοση των λεωφορείων και παράλληλα την παράδοση σε βάθος τετραετίας ανταλλακτικών ύψους του ποσού που έχει εγγραφεί ως ζημιά για τον Οργανισμό (δηλ. 7.093.914).


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την απόφαση του Δ.Σ  το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τα παραπάνω λεωφορεία δεν έχει συνταχθεί από τις δύο επιτροπές που συστάθηκαν για το συγκεκριμένο λόγο καθώς τα μέλη των επιτροπών εντόπιζαν παραλείψεις και δεν συμφωνούσαν στην σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Δεν είναι τυχαίο ότι η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου  στις 20 8 2007 είχε αναφερθεί στο σχετικό θέμα τονίζοντας ότι αν εντοπιζόταν παραλείψεις η ανάληψη των λεωφορείων θα έπρεπε να γίνει με απόφαση του υπουργού ή με εντολή του στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα.