Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Νίκος Τάσιος : Που οφείλονται οι μειώσεις μισθού σε αρκετούς συναδέλφους ?Αρκετά είναι τα παράπονα συναδέλφων για μειώσεις στον μισθό τους καθώς όπως ακούγαμε κατά την ψήφιση του Νέου ενιαίου μισθολογίου θα παίρναμε αυξήσεις !!!


Πού οφείλονται όμως οι μειώσεις που είδαμε στα εκκαθαριστικά μας ?

Θα εξηγήσω με ένα παράδειγμα ώστε να καταλάβουμε τι έχει γίνει ...

Σε πάρα πολλά εκκαθαριστικά είδαμε ένα κατεβατό μίας σελίδας με μειώσεις κάποιον ποσών, αυτό έγινε διότι το Νέο ενιαίο μισθολόγιο εφαρμόστηκε πλήρως !

Οι μειώσεις οφείλωνται σε υπερωριακή απασχόληση και στις Κυριακές και Αργίες !

Κατά την εφαρμογή του Νέου ενιαίου μισθολογίου αρκετοί συνάδελφοι είδαν τον βασικό τους μισθό να μειώνεται ενώ σε άλλους αυξήθηκε! Αυτό έγινε γιατί εφαρμόστηκαν νέα μισθολογικά κλιμάκια όπου ανάλογα με την προϋπηρεσία μας ενταχθήκαμε σε αυτά και δεν πληρώνεται πλέον το 75% σε Κυριακές και εξαιρέσιμες  ...

Σύμφωνα με τους πίνακες υπερωριακής απασχόλησης του ενιαίου 2011 (εδώ) και ενιαίου 2015 (εδώ)

αν κοιτάξει κάποιος το εκκαθαριστικό του Μαρτίου θα δει τον Βασικό του Μισθό, όπως στο παρακάτω παράδειγμα από το εκκαθαριστικό συναδέλφου ο οποίος είναι  1.299 € ( Βαθμός Γ ΜΚ 2 ) μετά σύμφωνα με τον βασικό του μισθό θα πρέπει να δει στον πίνακα υπερωριακής απασχόλησης του 2011 τα ποσά που αντιστοιχούν σε υπερωρίες Κυριακές και Αργίες! (Βλέπε Πίνακα 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μετά θα κοιτάξει το νέο εκκαθαριστικό σε ποιο Μισθολογικό Κλιμάκιο έχει ενταχθεί και τι Βασικό Μισθό έχει.  Στον συγκεκριμένο συνάδελφο που υπέστη μείωση, μειώθηκε  κατά 21 € δηλαδή στα 1.278  € καθώς με ( 21-24 χρόνια εντάχθηκε στο Μ.Κ 8). 
Τα 21 €  θα τα πάρει ως προσωπική διαφορά.
Βλέποντας τον νέο Βασικό μισθό θα πάει στον πίνακα υπερωριακής απασχόλησης του 2015 θα δει τα αντίστοιχα ποσά των υπερωριών, Κυριακών κτλ. και θα κάνει την σύγκριση !

Εκεί είναι και οι μειώσεις που είδαμε στα εκκαθαριστικά μας.

Όπως βλέπουμε λοιπόν στον συνάδελφο και στο παράδειγμά μας ( Πίνακας 2 ) εκτός τον Βασικό μισθό, έχουν μειωθεί και οι συντελεστές των υπερωριών, Κυριακών και Αργιών και έχω σημειώσει με διαφορετικά χρώματα ώστε να δείτε  τις διαφορές μεταξύ του Πίνακα 1 και 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Λόγω αυτών των μειώσεων και με αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο είναι και ο λόγος που πήραν λιγότερα χρήματα! 

ΥΓ. 1 Οι συντελεστές υπερωριών, Αργιών και Κυριακών έχουν μειωθεί σε όλους άσχετα εάν κάποιος είχε αύξηση ή μείωση!!!
ΥΓ. 2 Το παράδειγμα είναι από τα εκκαθαριστικά συναδέλφου του οποίου μειώθηκε ο Βασικός Μισθός μετά την ένταξη στα νέα κλιμάκια !!!

Νίκος Τάσιος - οδηγός Ο.ΣΥ

Ενημερώθηκε 30/9/16