Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς του Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Α & Θυγατρικών Εταιριών