Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Εγκύκλιος Ε.Κ.Α για το 29ο Συνέδριο και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ !!!
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ ενημερώνει τα Σωματεία - Μέλη του ότι το 29οΣυνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 και τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στο ΣΕΦ. Επίσης, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ θα διεξαχθούν το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2016, στα γραφεία του ΕΚΑ (Γ’ Σεπτεμβρίου 48β).
Για να νομιμοποιηθούν τα Σωματεία, πρέπει να προσκομίσουν στο ΕΚΑ (εφ’ όσον δεν τα έχουν προσκομίσει), μέχρι τις 16 Μαΐου 2016, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:


 1. Πρακτικό αρχαιρεσιών
 2. Βεβαίωση εκλογής αντιπροσώπων για το ΕΚΑ (από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο)
 3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
 4. Απόφαση Γ.Σ. για την εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ μέσω ΕΚΑ ή Ομοσπονδίας
 5. Μητρώο μελών
 6. Κατάσταση ψηφισάντων μελών, επικυρωμένη από τον δικαστικό, που να περιλαμβάνει:
 • Ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο
 • Αριθμό ταυτότητας
 • Αριθμό βιβλιαρίου ασθενείας και ταμείο ασφάλισης
Σημείωση
Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο υποχρεούται η οργάνωση-μέλος,  εκτός των ανωτέρω νομιμοποιητικών δικαιολογητικών, να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς το ΕΚΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι και το μήνα (Μάιο 2016), που διεξάγεται το Συνέδριο. Γι αυτό παρακαλούμε τα σωματεία:
 1. Να καταβάλουν τις οφειλόμενες προς το ΕΚΑ συνδρομές, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις του Συνεδρίου.
 2. Να ενημερώσουν το Οργανωτικό Τμήμα του ΕΚΑ για το ύψος της συνδρομής κάθε μέλους προς το Σωματείο, για να υπολογισθεί το ύψος της οφειλής κάθε οργάνωσης.

ΠΗΓΗ