Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Η. Μανιατάκης Πρόεδρος Σ.Ε.Τ : Η μεγαλύτερη επένδυση οι εργαζόμενοι!


Ακραίες ιδιαίτερες και διαφορετικές οι συνθήκες εργασίας παροχής του κοινωνικού έργου από τους εργαζόμενους στις Δημόσιες Αστικές και Σιδηροδρομικές Συγκοινωνίες! 

Οι κυβερνήσεις προσπαθούν διαχρονικά να εργολαβοποιήσουν τις συγκοινωνίες, με την εισαγωγή μεγαλοεργολάβων στο έργο, που μοναδικό σκοπό έχουν το κέρδος ! Στην δύσκολη περίοδο όπου περνάει η χώρα μας η μεγαλύτερη επένδυση είναι οι εργαζόμενοι! Με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες και αποδοχές! Με κοινωνικό ρόλο και χαρακτήρα! 

Μανιατάκης Ηλίας 

Πρόεδρος Εργαζομένων  Τραμ (Σ.Ε.Τ)