Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Η. Μανιατάκης : Ζητούμε εδώ και τώρα επιπλέον προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας

Η. Μανιατάκης : Ζητούμε εδώ και τώρα επιπλέον  προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας! 

«Όχι μπαλώματα!

Οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες Αστικές και Σιδηροδρομικές Συγκοινωνίες, ως προσωπικό συντήρησης, κίνησης, λειτουργίας, ασφάλειας & φύλαξης, διοίκησης & υποστήριξης, έχουμε την τεχνογνωσία την εμπειρία και τον επαγγελματισμό, να παρέχουμε ποιοτικό και αξιόπιστο συγκοινωνιακό έργο! Με γνώμονα πάντα το κοινωνικό συμφέρον του επιβατικού κοινού και του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη! 

Τα «μπαλώματα» των υπεργολαβικών εταιρειών, φέρνουν μόνο προχειρότητα και αναστάτωση στο συγκοινωνιακό έργο. 

Ζητούμε εδώ και τώρα επιπλέον  προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας! 


Η ποιότητα απέναντι στην προχειρότητα! »


ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ (Σ.Ε.Τ)