Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Σ.Ε.Ο : Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στα αμαξοστάσια - Μάρτιος 2022

 


Εθελοντική αιμοδοσία στα αμαξοστάσια Μαρτίου 2022 με έκτακτα μέτρα λόγω covid -19