Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Εγκρίθηκαν 10,356 εκατ. ευρώ στην ΟΣΥ για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών

Την καταβολή της 3ης μηνιαίας δόσης της τακτικής επιχορήγησης στον ΟΑΣΑ για τη θυγατρική του εταιρεία, την ΟΣΥ, ύψους 10,356 εκατ. ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως επισημαίνεται, «η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Πηγή