Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Σ.Ε.Ο : Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στα αμαξοστάσια - Σεπτέμβριος 2021

 

Εθελοντική αιμοδοσία στα αμαξοστάσια Σεπτεμβρίου 2021 με έκτακτα μέτρα λόγω covid -19