Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

ΟΣΥ : Αναρτήθηκε ο πίνακας διοριστέων της προκήρυξης 1/2020 του ΑΣΕΠ για τις 367 θέσεις Οδηγών και 56 Τεχνιτών

 


Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1/2020 του ΑΣΕΠ για τις 367 θέσεις Οδηγών και 56 Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) για την Ο.ΣΥ Α.Ε 

Οι πίνακες διοριστέων/προσληφθέντων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στην Δι@υγεια μετά την έκδοση του ΦΕΚ.

Δείτε τον ενιαίο πίνακα διορισθέων :
 

Για να δείτε όλους τους πίνακες πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο