Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Μέτρα προστασίας από τον covid -19 στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως και την 31η Αυγούστου 2020
Με νέα ΚΥΑ ανακοινώθηκαν τα μέτρα προστασίας από τον Κορονοϊό για το Αύγουστο με τις διατάξεις για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να παραμένει στο 65% ο μέγιστος αριθμός επιβατών και η σύσταση μάσκας από τον οδηγό στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες.


Η ισχύς της απόφασης ξεκινάει από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις.

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 «Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις»

1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ένα αρθρωτό λεωφορείο 405 GN MERCEDES που έχει η Ο.ΣΥ Α.Ε συνολικών θέσεων 155 άτομα, 46 καθήμενοι και 109 όρθιοι, λόγω του διαχωριστικού (που απομονώνει τον οδηγό από το επιβατικό κοινό) αφαιρέσαμε 7 θέσεις οπότε το 65% για τις 148 είναι 22 καθήμενοι επιβάτες και 74 όρθιοι, μέγιστος αριθμός επιβατών (65%) 96 θέσεις... προφανώς και ο συνωστισμός είναι νόμιμος !


Μετά τους 96 επιβάτες υπάρχει παράβαση σύμφωνα με την παρ. 2 και διοικητικό πρόστιμο 150 € ... ένας παραπάνω αν μπει υπάρχει κίνδυνος διασποράς του covid 19 και ο οδηγός θα πληρώσει πρόστιμο 150€, ο επιβάτης ίσως την γλυτώσει καθώς δεν θα μπορεί να διαπιστωθεί ποιος μπήκε τελευταίος. 

2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη πέραν του ποσοστού της παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στην παρ. 3 παραμένει η διάταξη που δεν υποχρεούται ο οδηγός να φοράει μάσκα όταν στο αστικό λεωφορείο υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες.

3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς και εντός των οχημάτων και συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες, συστήνεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον οδηγό. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους οδηγούς των μέσων σταθερής τροχιάς και των σιδηροδρομικών οχημάτων, στα οποία απομονώνεται η θέση του οδηγού από τον υπόλοιπο συρμό ή μέσο. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Αδιευκρίνιστο παραμένει τι ορίζει ο νομοθέτης ως διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες, καθώς έχει επιβληθεί πρόστιμο σε οδηγούς για μη χρήση μάσκας σε αστικά λεωφορεία που έχουν διαχωριστικό το οποίο τοποθετήθηκε από τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς ... για να υπάρχει απομόνωση του οδηγού από το επιβατικό κοινό και την προστασία του από τον covid 19! Αν εννοεί κλειστή καμπίνα οδηγού, τότε γιατί δεν το διατυπώνει με δύο λέξεις ;

Τελικά εμείς οι οδηγοί, είμαστε απομονωμένοι από τους επιβάτες με το διαχωριστικό που τοποθετήθηκε άρα συστήνεται η χρήση μάσκας ή είμαστε εκτεθειμένοι ως εργαζόμενοι στον covid 19 ;

Συντάκτης Νίκος Τάσιος ΔΑΚΕ ΟΑΣΑ ΟΣΥ