Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Εκατοντάδες λεωφορεία πάνε για… απόσυρση!


Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτιμά ότι έως το τέλος του 2021 θα έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας συνολικά 400 λεωφορεία τα πληρούν την οδηγία ρύπων Euro1.

Σε καταγραφή του συνόλου του στόλου τους, της κατάστασής του και της δυνατότητας επισκευής των οχημάτων τους προχωρούν οι Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) με στόχο το ξεκαθάρισμα του τοπίου ενόψει του διαγωνισμού για την προμήθεια νέων λεωφορείων αλλά να διαπιστωθεί ποια λεωφορεία είναι σε θέση να επισκευαστούν με ένα εύλογο κόστος και ποια δεν επιδέχονται παρεμβάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής θα μπορούν οι ΟΣΥ να υπολογίσουν τον ακριβή αριθμό των οχημάτων που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου και μέχρι την παραγγελία των νέων οχημάτων ο Οργανισμός θα εξυπηρετηθεί μέσω leasing λεωφορείων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους.

Ωστόσο μέχρι τέλος του 2021 θα έχουν θα έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας συνολικά 400 λεωφορεία, τα οποία σήμερα εντάσσονται στο πρόγραμμα δρομολογίων τα οποία πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 1 και έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1994.  Να υπενθυμίσουμε πως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ανακοινώσει ότι στον διαγωνισμό για την προμήθεια νέων λεωφορείων που θα ακολουθήσει τη διαδικασία της μίσθωσης οχημάτων, για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αγορά 300 περίπου ηλεκτροκίνητων λεωφορείων.

Στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος του στόλου της η εταιρεία ΟΣΥ έχει προχωρήσει σε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών ύψους 55.900 ευρώ, η καταληκτική ημερομηνία του οποίου μετατέθηκε για τις 30 Ιουνίου (λόγω τεχνικών διευκρινίσεων που ζήτησαν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία για το είδος των λεωφορείων αλλά και των ανταλλακτικών που ζητούν οι ΟΣΥ για την ανακατασκευή του στόλου).

Οι ΟΣΥ αναζητούν κιβώτια ταχυτήτων καθώς και σωρεία άλλων ανταλλακτικών όπως φίλτρα, φλάντζες, συμπλέκτες, δίσκους κ.λπ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης καθορίζεται στους δύο μήνες, με χρόνο παράδοσης εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, στον χώρο της Κεντρικής Αποθήκης των ΟΣΥ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τεμάχιο.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία προχωρά στη διακήρυξη συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών για τη ρυμούλκηση – μεταφορά των ακινητοποιημένων λεωφορείων των ΟΣΥ, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο της σύμβασης, διάρκειας ενός έτους, είναι η ανάθεση της μεταφοράς των ακινητοποιημένων θερμικών λεωφορείων και τρόλεϊ (λόγω βλάβης, πυρκαγιάς, τροχαίου ατυχήματος, κ.λπ.) προς τις εγκαταστάσεις της.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από αυτό τον διαγωνισμό υποχρεούται, εντός μιας ώρας μετά την ειδοποίηση από τη Διεύθυνση του Αμαξοστασίου, να μεριμνήσει για τη μεταφορά – ρυμούλκηση του οχήματος στον υποδεικνυόμενο χώρο των ΟΣΥ, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και του χρόνου και για όλο το εικοσιτετράωρο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στον διαγωνισμό αυτό (για τη ρυμούλκηση) ο διαθέσιμος στόλος της εταιρείας περιγράφεται ότι ανέρχεται σε 1.325 θερμικά λεωφορεία και 224 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ).

Την προηγούμενη πενταετία ο συνολικός αριθμός των οχημάτων ήταν, σύμφωνα πάλι με τα επίσημα έγγραφα της εταιρείας, 2.500 λεωφορεία.