Κυριακή 12 Ιουλίου 2020

Παραμένει το 65% των μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό - Συστήνεται η χρήση μάσκας από τον οδηγό σε αστικά λεωφορεία

Παραμένει στο ποσοστό του 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις έως και τις 26 Ιουλίου 2020 - Συστήνεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον οδηγό στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες


Με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 ΦΕΚ B’ 2798/11 Ιουλίου 2020 άρθρο 7, παρατείνεται ο μέγιστος αριθμός επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, έως και τις 26 Ιουλίου 2020. Ενώ παράλληλα με το ίδιο άρθρο η χρήση μάσκας από τον οδηγό συστήνεται και δεν είναι υποχρεωτική όπως αναφερόταν σε παλαιότερες ΚΥΑ, στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες.

Με το άρθρο 4 της ίδιας ΚΥΑ, οι οδηγοί των ΜΜΜ που δεν υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες, υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.

Η ισχύς είναι από τις 13 Ιουλίου 2020 έως και τις 26 Ιουλίου 2020