Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Ενημέρωση από τη Νομική Σύμβουλο του Συνδικάτου Μ. Βλαδίκα για την δικαστική εξέλιξη των αγωγών

Έγγραφη ενημέρωση από τη Νομική Σύμβουλο του Συνδικάτου κα. Μαρία Βλαδίκα προς όλα τα μέλη του 17μελούς για την δικαστική εξέλιξη των αγωγών