Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Σ.Ε.Ο : Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στα αμαξοστάσια - Ιούνιος 2020


Εθελοντική αιμοδοσία στα αμαξοστάσια Ιουνίου 2020 με έκτακτα μέτρα λόγω covid 19