Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Νέα ΚΥΑ με τους κανόνες λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς - Κατάργηση κάθε προγενέστερης ρύθμισηςΔημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης ΦΕΚ Β΄1647 οι νέοι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  - Μέτρα προστασίας στα ΜΜΜ

Όσο αναφορά για τα μέτρα προστασίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ΦΕΚ Β΄1647 σύμφωνα με το άρθρο 3 ισχύουν τα παρακάτω :
  1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, επίσης, για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
  2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
  3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών κ. Κεφαλογιάννη (26238/1398/6-5-2020) καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση καθώς  με το άρθρο 3 του ΦΕΚ Β΄1647 ορίζονται τα μέτρα προστασίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, που πρέπει να λαμβάνονται από τους συγκοινωνιακούς φορείς και το επιβατικό κοινό κατά τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα μέτρα εφαρμόζονται στις μετακινήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο τακτικών αστικών, υπεραστικών και διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών, συνεπώς παύει να ισχύει ο περιορισμός του 50% που είχε οριστεί με την Εγκύκλιο (21656/1115 - 1 Απριλίου 2020) παρ. 5 η οποία είχε ισχύ μέχρι τις 31.5.2020.