Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Λήξη συναγερμού για ΕΡΤ - ΑΠΕ (και ΔΕΚΟ) - Δεν μεταφέρονται στο Υπουργείο ΑνάπτυξηςΑνησυχία και σύγχυση προκάλεσε τις ημέρες του Πάσχα στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και του ΑΠΕ (αλλά και του συνόλου των ΔΕΚΟ της χώρας) δημοσίευση υπουργικής απόφασης, με την οποία μεταφέρονται όλες οι εταιρείες του δημοσίου στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης εταιρειών του Γενικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του υπουργείου Ανάπτυξης.


Η αναστάτωση δεν ήταν αδικαιολόγητη, καθώς οι καιροί είναι πονηροί: οι ΠΝΠ π.χ., που πέφτουν κατά ριπάς δεν προμηνύουν τίποτε θετικό για τους εργαζόμενους

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για Απόφαση, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε εφαρμογή του νόμου 4548/2018 Περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων εταιρειών.

Με την Απόφαση προσδιορίζεται η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ για 65 εταιρείες του δημοσίου (ΔΕΚΟ) στην οποία οι εταιρείες οφείλουν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις εταιρικές καταστάσεις και εταιρικές πράξεις που είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν.

Για παράδειγμα, ετήσιους ισολογισμούς, εξαμηνιαίες καταστάσεις, πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων, αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων κοκ, όλες δηλαδή τις πράξεις που παλαιοτέρα όφειλαν να δημοσιεύουν υποχρεωτικά στον Τύπο και τα τελευταία χρόνια δημοσιεύονται άτακτα στο ΓΕΜΗ.

Με την υπουργική Απόφαση προσδιορίζεται η ακριβής υπηρεσία του ΓΕΜΗ, η οποία θα υποδέχεται τις εταιρικές ανακοινώσεις.


Πηγή