Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Διαβεβαιώσεις από τον Υπ. Μεταφορών ότι δεν θα μειωθούν οι μισθοί στο Δημόσιο με την εκ περιτροπή εργασίαΔεν θα κοπεί κανένας μισθός στο Δημόσιο διευκρίνισε εκ μέρους της κυβέρνησης ο υπουργός Μεταφορών κ. Κωστας Καραμανλής απαντώντας σχετικά με τις επικρίσεις για το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας που προβλέπεται και για το Δημόσιο


Δεν θα κόψουμε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ακόμη και στην περίπτωση της εκ περιτροπής εργασίας ανέφερε ο κ. Καραμανλής.

Το Δημόσιο λειτουργεί με πολύ λιγότερο προσωπικό για λόγους αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορονοϊου. Για παράδειγμα το υπουργείο Μεταφορών λειτουργεί με το  30% του προσωπικού» τόνισε ο υπουργός Μεταφορών.

«Δεν μπορουμε να κόψουμε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων» τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Η συζήτηση για μείωση των μισθών στο Δημόσιο άνοιξε με αφορμή την διάταξη που προβλέπει η ΠΝΠ με τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων, που επιτρέπει την εκ περιτροπή εργασίας με την καταβολή μισθού μόλις του 50% του μισθού.

Συγκεκριμένα στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που συγκεκριμενοποιεί τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, το άρθρο 9 προβλέπει:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Πηγή