Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Ενημέρωση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για την ανανέωση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ
Ενημέρωση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι κατοικούν σε ορισμένη απόσταση από τη σχολική τους μονάδα, για την ανανέωση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ


Ο Ο.Α.Σ.Α. ενημερώνει τους Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι κατοικούν σε ορισμένη απόσταση από τη σχολική τους μονάδα και είναι δικαιούχοι ελεύθερης μετακίνησης με τα ΜΜΜ αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, ότι για το έτος 2019-2020 ξεκίνησε η ανανέωση της ισχύος του δικαιώματος τους.

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2019 -2020, οι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, 106 82 Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο 8) , αφού προηγουμένως έχουν λάβει την σχετική ενημέρωση από την Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να προχωρήσουν σε επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος του δικαιώματός στις κάρτες που ήδη διαθέτουν οι δικαιούχοι μαθητές ή στην έκδοση προσωποποιημένης κάρτας με το συγκεκριμένο προφίλ για τους νέους δικαιούχους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν:

α. Μαθητές που δεν διαθέτουν Προσωποποιημένη Κάρτα ειδικού μαθητικού προφίλ Περιφέρειας Αττικής

· Ο κάθε δικαιούχος Μαθητής ή ο κηδεμόνας του, καλείται να κάνει χρήση του on-line εργαλείου παραγωγής QR Code ( https://www.athenacard.gr/QR_request.dev ) το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.athenacard.gr, προκειμένου να παράγει και να τυπώσει την «Αίτηση-Φόρμα Προσωποποίησης Κάρτας».

· Ο δικαιούχος προσκομίζει στη σχολική του μονάδα μαζί με την παραπάνω αίτηση, μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου, σε έντυπη μορφή.

β. Μαθητές που διαθέτουν Προσωποποιημένη Κάρτα ειδικού μαθητικού προφίλ Περιφέρειας Αττικής

· Ο κάθε δικαιούχος Μαθητής καλείται να προσκομίσει στην σχολική του μονάδα, την προσωποποιημένη κάρτα που έχει ήδη στην κατοχή του με το συγκεκριμένο προφίλ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και να καταχωρηθεί η νέα ημερομηνία λήξης του δικαιώματος από τον ΟΑΣΑ.

Η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος που ορίστηκε είναι 30/6/2020.

Οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες διευκρινήσεις στα τηλέφωνα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΣΑ, 2108200801, 2108200908 και 2108200822.