Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Οι στρεβλώσεις του ενιαίου μισθολογίου ... εργαζόμενοι με τις ίδιες αποδοχές πριν την ένταξή τους, έχουν διαφορετικό ποσοστό μείωσηςΣε συνέχεια του προηγούμενου δημοσιεύματος, θα δούμε πως εργαζόμενοι με τις ίδιες αποδοχές τον τελευταίο μήνα πριν την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο, υπέστησαν διαφορετική μείωση των αποδοχών τους.


Σύμφωνα με το νόμο, οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο συμψηφίστηκαν με τις νέες αποδοχές που όρισε το ενιαίο μισθολόγιο. Φυσικά και όλοι οι εργαζόμενοι υπέστησαν περικοπές στις αποδοχές τους, μόνο που η περικοπή, ήταν και στον καθένα διαφορετική ! ίσως και ο νόμος να παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Πως έγιναν οι περικοπές στην Ο.ΣΥ Α.Ε

Όπως είπαμε οι καθοριστικοί μήνες όσο αναφορά κάποιες ειδικότητες όπως οδηγοί, τεχνίτες κτλ. ήταν ο Δεκέμβριος του 2012 και ο Ιανουάριος του 2013, καθώς οι ειδικότητες αυτές είχαν εξαιρεθεί από το ενιαίο μισθολόγιο αρχικά.

Οι αποδοχές του Δεκεμβρίου του 2012 άσχετα με την προϋπηρεσία του καθενός, σε πολλές περιπτώσεις ήταν ίδιες μεταξύ των εργαζομένων ! Αυτό συνέβαινε διότι κάποιοι, μπορεί να είχαν μεγαλύτερη προϋπηρεσία, αλλά κάποιοι άλλοι με λιγότερη, έπαιρναν τις ίδιες αποδοχές λόγω των επιδομάτων τέκνων, γάμου κτλ.  Συνεπώς όταν τα επιδόματα αυτά τα οποία ήταν σταθερά και στις τακτικές αποδοχές ήταν την εποχή εκείνη υψηλά, ένας εργαζόμενος με δύο τέκνα έφτανε στις τακτικές αποδοχές έναν άλλον που δεν είχε τέκνα αλλά είχε μεγαλύτερη προϋπηρεσία.

Παράδειγμα : Ένας εργαζόμενος με 10 χρόνια προϋπηρεσία και 2 παιδιά, τον Δεκέμβριο του 2012 είχε τακτικές αποδοχές 1.710€.
Άλλος εργαζόμενος με 22 - 23 χρόνια προϋπηρεσία χωρίς παιδιά είχε τις ίδιες σχεδόν τακτικές αποδοχές λόγω ότι το επίδομα τέκνων για 2 παιδιά ξεπερνούσε τότε τα 200€, σε εκκαθαριστικό που μας δόθηκε βγαίνουν 1.700€ 

Το ενιαίο μισθολόγιο αφαίρεσε αρχικά το 25%, αν κάνουμε τις πράξεις έχουμε 1.282,5 € για τον πρώτο και 1.275€ για τον δεύτερο, μέχρι εδώ έχει αφαιρεθεί και στους δύο το ίδιο ποσοστό %.

1710 - 25% = 1282,5€    και  1700 - 25% = 1275€
  • Κατά την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο σύμφωνα με την προϋπηρεσία του καθενός, ο πρώτος εντάχθηκε στον Ε βαθμό Μ.Κ 3 με βασικό μισθό 1.002€ 
  • Ενώ ο δεύτερος στον Γ βαθμό Μ.Κ 1 με βασικό μισθό 1.274€
Ο πρώτος θα έχει νέες τακτικές αποδοχές 1002 + 70 (2 παιδιά) σύνολο 1072€, ενώ ο δεύτερος παραμένει στα 1274€ καθώς δεν έχει παιδιά. Δηλαδή εκεί που πριν είχαν 10€ διαφορά τώρα έχουν 202€ διαφορά ... και αυτό λόγω διαφοράς προϋπηρεσίας την οποία την είχανε και πριν, και πριν είχανε διαφορετικό βασικό μισθό η διαφορά ήταν στα επιδόματα τέκνων ! 

Κατόπιν ο πρώτος θα πάρει 210,5€ προσωπική διαφορά για να μην υπερβεί η μείωση το ποσοστό του 25%  δηλαδή να πάρει συνολικές τακτικές αποδοχές τα 1282,5€ (1072+210,5 = 1282,5€) 

Ο δεύτερος επίσης θα πρέπει να πάρει τα 1275€ (1274+1 = 1275) δηλαδή προσωπική διαφορά 1€ 

Τώρα σε κάθε αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, ο πρώτος εργαζόμενος θα πρέπει να αποσβέσει την προσωπική διαφορά, δηλαδή δεν θα πάρει αύξηση για 10,5 χρόνια (3,5 τριετίες), ενώ ο δεύτερος θα πάρει την αύξηση κανονικά. 

Συνεπώς οι εργαζόμενοι αυτοί που και πριν το ενιαίο μισθολόγιο είχαν τις ίδιες αποδοχές, τώρα αρχίζει ο διαχωρισμός, στον ένα οι αποδοχές αυξάνονται και ο άλλος που συνεχίζει να έχει παιδιά μένει στάσιμος μέχρι το 2030 ! 

Στην ουσία από την στιγμή που σου παίρνει πίσω την προσωπική διαφορά, ο μισθός του πρώτου είναι τα 1072€ και αν υπολογίσουμε από τα 1710€ που είχε το 2012 έως τα 1072€ που τον πάει το ενιαίο μισθολόγιο, η περικοπή είναι 638 € σε ποσοστό 37,3%. Ενώ στον δεύτερο αν υπολογίσουμε από τα 1700€ που είχε το 2012 έως τα 1275€ που τον πάει το ενιαίο μισθολόγιο, η περικοπή είναι 425 € σε ποσοστό 25% ...

 βλέπουμε ότι στον ένα εργαζόμενο έκοψε 638 € και στον άλλον 425€ 

Άρα εδώ προκύπτει και διαφορά στην περικοπή, ο πρώτος μέχρι να εξαλειφθεί η προσωπική διαφορά θα φτάσει στα 37,3% και ο δεύτερος θα παραμείνει στο 25% δηλαδή διαφορά 12,3% παραπάνω 

Ας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα, εργαζόμενος με τακτικές αποδοχές 1.900€ το 2012 αφαιρέθηκε το 25% οπότε έχουμε 1.425€. Ο εργαζόμενος αυτός εντάχθηκε στο ενιαίο μισθολόγιο στον Δ βαθμό Μ.Κ 4 με βασικό μισθό 1.176€ συν 2 παιδιά 70€, οι νέες αποδοχές είναι 1.246€ και προσωπική διαφορά 179€ για να πάρει τα 1.425€ και να μην ξεπεράσει η μείωση το 25% αρχικά ! Ο εργαζόμενος αυτός θα πάρει ξανά αύξηση μετά από 9 χρόνια αφού το κλιμάκιο της τριετίας σε Δ.Ε είναι 60€ και πρέπει να αποσβέσει την προσωπική διαφορά. 

Με έναν απλό υπολογισμό, στον εργαζόμενο η περικοπή θα φτάσει τα 654€ (1900 - 1246 = 654€) δηλαδή 38,1% αφού στην ουσία χωρίς την προσωπική διαφορά ο νέος του μισθός είναι τα 1.246€

Εδώ βλέπουμε τις διαφορές, 638€ στον πρώτο, 425€ στον δεύτερο, 654€ στον τρίτο ... και όπως βλέπετε αυτός που έχει υποστεί 425€ μείωση θα συνεχίσει να παίρνει την αύξηση του μισθολογικού κλιμακίου (τριετία) ενώ οι άλλοι που έχουν υποστεί μεγαλύτερη μείωση (πάνω από 200€ διαφορά) θα παραμείνουν στάσιμοι.

Θα πει κάποιος τώρα ότι, ναι αλλά ο άλλος είχε μεγαλύτερη προϋπηρεσία και πρέπει να πάρει περισσότερα ... ναι αλλά και ο άλλος έχει παιδιά και πρέπει και αυτός να πάρει ότι δικαιούται από τα παιδιά ... εξάλλου και πριν τα ίδια παίρνανε, γιατί τώρα θα πρέπει να πάρει μόνο αυτός που έχει προϋπηρεσία; και γιατί στον κάθε εργαζόμενο να κόψει διαφορετικά χρήματα ; γιατί στον έναν να κόψει 425€ και στον άλλον 638€ ή 654€;

Προσωπικά θεωρώ ότι ο νόμος  παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων όσο αναφορά τις περικοπές αφού αυτές έγιναν με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την ένταξη  ... οι στρεβλώσεις και οι αδικίες του ενιαίου μισθολογίου είναι φανερές τις έχω αναδείξει άλλωστε και σε άλλα δημοσιεύματα ... η ουσία είναι τι πρέπει να γίνει ώστε οι εργαζόμενοι με προσωπική διαφορά να εξελίσσονται μισθολογικά όπως οι υπόλοιποι, διότι οι περικοπές υπερβαίνουν το 50 % του μισθού αν υπολογίσουμε και τα επιδόματα δώρων, αδείας κτλ. 

Νίκος Τάσιος - Οδηγός Ο.ΣΥ

Οι αριθμοί είναι πραγματικοί και προέρχονται από εκκαθαριστικά συναδέλφων οδηγών ...