Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Μπορεί ο εργοδότης να μεταχειρίζεται διαφορετικά τους εργαζομένους του ανάλογα με το αν ανήκουν σε ΣΣΕ ;Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία εφαρμόζεται στο πεδίο του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας


(αρθρ. 4 Σ), ενώ θεμελιώνεται στο άρθρο 288 ΑΚ, το οποίο κάνει λόγο για την καλή πίστη. Αναφορικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η αρχή της ισότητας αφορά μόνο εργαζόμενους που δεσμεύονται από αυτή. Ήτοι, δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, ο οποίος δεν υπάγεται στη  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, να επικαλεστεί την ως άνω αρχή, για να δεσμεύει με τους όρους της ΣΣΕ τον εργοδότη του.

Το παραπάνω συμπέρασμα, βέβαια, δεν αφορά την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τους μη μισθολογικούς όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύουν ως προς όλους τους εργαζομένους.