Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Πώς χάσαμε 720€ τον χρόνο με το νέο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015Πως μειώθηκαν οι αποδοχές μας με το ΝΕΟ ενιαίο μισθολόγιο του 2015 το οποίο παρουσιάστηκε ως «αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους» 

Κατά την ένταξή μας στα κλιμάκια του νέου ενιαίου μισθολογίου του ν. 4354/15 προσμετρήθηκε η προϋπηρεσία που είχε ο κάθε υπάλληλος μέχρι τις 31/12/2015 και κατόπιν η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων πάγωσε μέχρι τις 1/01/2018. Με την εκ νέου ενεργοποίηση από 1/01/2018 και σύμφωνα με το νόμο, η διετία 2016-2017 δεν προσμετρήθηκε στο χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, καθώς για αυτά τα δύο έτη δεν προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη.

Αυτό σημαίνει ότι χάσαμε 720€ τον χρόνο, καθώς αν η διετία είχε προσμετρηθεί, από 1/01/2018 όσοι υπάλληλοι είχαν πλεονάζον χρόνο υπηρεσίας π.χ. ένα έτος κατά την ένταξη στα κλιμάκια, τον Ιανουάριο του 2018 θα είχαν συμπληρώσει την απαιτούμενη τριετία για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου και θα είχαν μία μηνιαία αύξηση κατά 60€ δηλαδή 720€ τον χρόνο. Αυτή η αύξηση χάθηκε αφού ο ίδιος υπάλληλος με τον πλεονάζον χρόνο υπηρεσίας του ενός έτους, θα συμπληρώσει την τριετία στις 1/01/2020. Στην ουσία, το πάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης δεν είναι μέχρι τις 31/12/2017, διότι υπάρχει και το διάστημα 2018 και 2019 που χρειάζεται να συμπληρωθεί η τριετία, χάνοντας 1440€ για το 2018 και 2019.

Παράδειγμα : Αν ένας υπάλληλος Δ.Ε στις 31/12/2015 ο χρόνος υπηρεσίας του ήταν 13 έτη, εντάχθηκε στο Μ.Κ - 5 (12 - 15 έτη) με βασικό μισθό 1.098€, επομένως για τον υπάλληλο υπάρχει πλεονάζον χρόνος υπηρεσίας 1 έτος και χρειάζεται άλλα 2 έτη για να περάσει τα 15 για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου. Ο υπάλληλος αυτός, αν η διετία 2016-2017 είχε προσμετρηθεί, το 2018 θα συμπλήρωνε τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας, θα άλλαζε κλιμάκιο πηγαίνοντας στο Μ.Κ - 6 με βασικό μισθό 1.158€ δηλαδή αύξηση της τάξεως των 60€ μηνιαίως. Τώρα ο υπάλληλος αυτός θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2020 για να αλλάξει μισθολογικό κλιμάκιο, συνεπώς χάνει για το 2018, αποδοχές της τάξεως των 720€ και άλλα 720€ για το 2019, εκτός του ότι θα είναι πίσω στην μισθολογική εξέλιξη κατά 2 έτη ! 

Σε περίπτωση που η διετία 2016-17 είχε προσμετρηθεί κανονικά, ο υπάλληλος στο παραπάνω παράδειγμα όπως είπαμε, το 2018 θα έκλεινε τριετία και θα είχε βασικό μισθό 1.158€ ενώ το 2021 θα είχε 1.218€ και ούτω καθεξής ... Τώρα, το 2021 θα είναι ακόμα στο Μ.Κ - 6 με βασικό μισθό 1.158€ ενώ για να πάει στο Β.Μ των 1.218€ θα χρειαστεί άλλα δύο χρόνια δηλαδή το 2023 ...

Είναι ένα παράδειγμα για τις «αυξήσεις» που μας έδωσε το ΝΕΟ ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/15

Όσο αναφορά στο ότι πράγματι κάποιοι υπάλληλοι εντάχθηκαν σε κλιμάκιο με βασικό μισθό μεγαλύτερο από αυτόν που είχαν με το ενιαίο μισθολόγιο του 2011, κανείς δεν του έκανε χάρη, ούτε του έδωσε αύξηση, διότι προήλθε από την μισθολογική του εξέλιξη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας του έως τις 31/12/2015, εκτός αυτού του δόθηκε και σε διάστημα τετραετίας που είναι και αυτό μία έμμεση ετήσια μείωση ...   
Νίκος Τάσιος - οδηγός στην Ο.ΣΥ Α.Ε