Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

ΑΔΕΔΥ: Δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και του επιδόματος αδείας [έγγραφα]Η ΑΔΕΔΥ παρουσιάζει σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα από νομική σύμβουλο, σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των δώρων  Χριστουγέννων - Πάσχα και του επιδόματος αδείας, καθώς και υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων, την οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να καταθέσουν στην υπηρεσία τους για να διακόψουν την παραγραφή.


Συγκεκριμένα η ΑΔΕΔΥ,  με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των δώρων  Χριστουγέννων - Πάσχα και του επιδόματος αδείας, εξαιτίας θετικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους,  αποστέλλει στις Ομοσπονδίες - Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Γενικούς Συμβούλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα, καθώς και υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων, την οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να καταθέσουν στην υπηρεσία τους για να διακόψουν την παραγραφή.

Σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα, επειδή οι αποφάσεις αυτές προέρχονται από έναν μικρό αριθμό πρωτοβάθμιων δικαστηρίων οι οποίες είναι εφέσιμες και δεν παράγουν καμίας μορφής δεδικασμένο, συνεπώς μπορούν να ανατραπούν σε δεύτερο βαθμό, θα ήταν συνακόλουθο σκόπιμο να αναμείνει κανείς τόσο την έκβαση της συγκεκριμένης υποθέσεως σε δεύτερο βαθμό, όσο και την έκβαση των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων ... δείτε περισσότερα στο γνωμοδοτικό σημείωμα.

Η πρόταση της νομικής συμβούλου είναι η εξής : 

«Προκειμένου συνακόλουθα να αποφευχθεί το κόστος και η ταλαιπωρία προσφυγής σε δικαστήριο αυτήν την χρονική στιγμή που δεν έχει υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο δικαστήριο και έως ότου αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ώστε να επανεξεταστεί το εάν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, θα πρότεινα να υποβληθεί μία αίτηση προς το τμήμα μισθοδοσίας του εκάστοτε Οργανισμού/δημοσίου φορέα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων». 


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, για το θέμα, και για ό,τι νεότερο θα ενημερώσει σχετικά.