Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Στάση εργασίας στο μετρό την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
Σε στάση εργασίας την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ (γραμμή 2 & 3) 


Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την έναρξη λειτουργίας έως τις 9:00 και από τις 23:00 έως την λήξη της λειτουργίας, οι εργαζόμενοι ξεκινούν μία νέα σειρά από προειδοποιητικές κινητοποιήσεις, λόγω της τραγικής κατάστασης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη προσωπικού, ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών, αυθαιρεσίες της Διοίκησης, την γενική απαξίωση του φορέα και στοχοποίηση εργαζομένων με μονομερής βλαπτικές μεταβολές όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι σε δελτίο τύπου