Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

Έρχεται νομοσχέδιο για απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών πλην Αθηνών και ΘεσσαλονίκηςΤην απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών, πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης, προβλέπει το σχέδιο νόμου “Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις” του υπουργείου Μεταφορών.


Της Βάσως Βεγιάζη

Τα άρθρα 33 – 49 περιέχουν διατάξεις, οι οποίες αφορούν τα αστικά ΚΤΕΛ και αναφέρονται στον επανασχεδιασμό του μεταφορικού έργου και των δρομολογίων, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι θα διενεργούνται διαγωνισμοί για την ανάθεση αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, με τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης και σύναψη συμβάσεων με τους παραχωρησιούχους.

Θα υπάρχει δυνατότητα για προκήρυξη διαγωνισμών για γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει αστικές περιοχές περισσότερων δήμων, όμορων ή μη, ακόμα και σε άλλη περιφέρεια, ενώ για τον καθορισμό των αστικών γραμμών θα λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των δήμων, πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, οι οδικές συνδέσεις της περιοχής, οι κοινωνικές ανάγκες, η επιβατική κίνηση και τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Για κάθε σύμβαση που θα προκύψει, θα συγκροτείται μια επιτροπή παρακολούθησης που θα απαρτίζεται από το σύνολο των συναρμόδιων φορέων

Στην προκήρυξη θα καθορίζονται οι όροι παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων, ενδεχόμενων παραβάσεων και επιβαλλόμενων μέτρων.

Στόχος των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν μέρος είναι:

Α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών,

Β) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών εντός περιοχών που έχουν νόμιμα χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών,

Γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος,

Δ) η ρύθμιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων αστικών γραμμών ή δικτύων, καθώς και η ρύθμιση παντός είδους αποζημιώσεων σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων οδικών αστικών επιβατικών μεταφορών.

Πέραν των δύο μεγάλων αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, των οποίων οι συγκοινωνίες ρυθμίζονται από ειδική αυτοτελή νομοθεσία, άλλες 34 πόλεις διαθέτουν αστική συγκοινωνία στην Ελλάδα.

Στις 32 από αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης του αστικού συγκοινωνιακού έργου είναι τα Αστικά ΚΤΕΛ. Στην Ρόδο και την Κω η αστική συγκοινωνία είναι δημοτική.

Στις υπόλοιπες περιοχές που δεν λειτουργεί κάποιος αποκλειστικός φορέας για την παροχή αστικού συγκοινωνιακού έργου, οι διάφορες αναγκαίες μετακινήσεις των πολιτών εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Τα αστικά ΚΤΕΛ είναι επιχειρήσεις – φορείς, με αντικείμενο την παροχή συγκοινωνιακού έργου, με τη χρήση αστικών λεωφορείων, για την εξυπηρέτηση των αστικών και περιαστικών περιοχών των πόλεων.

Λειτουργούν υπό την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, που προβλέπεται στον Ν.2963/2001. Συνολικά στα αστικά ΚΤΕΛ απασχολούνται περισσότεροι από 1.600 εργαζόμενοι.

Με στόλο πάνω από 900 οχήματα, μεταφέρουν ετησίως κοντά στους 100.000.000 επιβάτες, διανύοντας πάνω από 40.000.000 χιλιόμετρα τακτικών δρομολογίων.