Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Συγχαίρουμε την Σχολή Π.Ε.Ι της Ο.ΣΥ Α.Ε εκ μέρους των συναδέλφωνΗ σχολή των Π.Ε.Ι (Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας) εντός της Ο.ΣΥ Α.Ε που λειτουργεί από το 2013 συγκαταλέγεται κατ΄ομολογία όσων συναδέλφων συμμετείχαν στα μαθήματα αυτής, στις καλύτερες στην Ελλάδα.


Αξίζει να αναφερθώ στις άριστες εντυπώσεις που αποκόμισα πρόσφατα από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα επιμόρφωσης της σχολής (Π.Ε.Ι) της Ο.ΣΥ Α.Ε. 

Η σχολή Π.Ε.Ι κατά ομολογία όλων των συναδέλφων λειτουργεί υποδειγματικά. Το υψηλό επίπεδο, τα αυστηρά ωράρια και η οργάνωση της διδακτέας ύλης, σε συνάρτηση με την κατάρτιση των δασκάλων και τον τρόπο διδασκαλίας, επιτυγχάνουν τη μετάδοση γνώσεων, ιδιαίτερα χρήσιμων, για την τέλεση των καθηκόντων μας στη δύσκολη καθημερινότητα στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής. Η εμπειρία όλων των συναδέλφων οδηγών σε λεωφορεία και τρόλλεϋ στους Ελληνικούς δρόμους αλλά και τα περιστατικά που έχουν κατά καιρούς συμβεί στην εργασία μας, δίνουν την διαφορετικότητα από άλλες σχολές και σε κάνουν πολύ καλύτερο, γνωρίζοντας πως να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που συμβαίνουν καθημερινά κατά την οδήγηση. 


Η σχολή Π.Ε.Ι βρίσκεται στο Α/Σ της Ανθούσας, σε ένα από τα πιο σύγχρονα αμαξοστάσια της Ο.ΣΥ Α.Ε και τα μαθήματα διδάσκονται σε αίθουσες που πληρούν όλες τις προδιαγραφές. 

Θα ήθελα προσωπικά αλλά και εκ μέρους αρκετών συναδέλφων, να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της σχολής και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτές Μαύρο Δημήτρη και Καζάντζα Μαρίνα και να τους προτρέψω να συνεχίσουν με αυτό το αίσθημα ευθύνης ώστε να συμβάλουν στην επιμόρφωση των εργαζομένων, η οποία κρίνεται αναγκαία.

Νίκος Τάσιος Οδηγός Ο.ΣΥ Α.Ε