Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Περικοπές στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προβλέπει το μετα-ΜνημόνιοΤου Δημήτρη Κατσαγάνη
Μειώσεις στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των εργαζομένων στο Δημόσιο  από το 2019 προβλέπει η Έκθεση Συμμόρφωσης (Comliance Report) για την Ελλάδα την οποία εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ΕΜΣ) την περασμένη εβδομάδα στα πλαίσια της 4ης αξιολόγησης του Προγράμματος Προσαρμογής.


Οι παρεμβάσεις αυτές αποδεικνύουν πως όχι μόνο οι συνταξιούχοι (μέσω των μειώσεων έως 18% στις συντάξεις τους), αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι –αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα- θα υποστούν απώλειες στις αποδοχές τους μετά-μνημονιακά.

Συγκεκριμένα, στην Έκθεση Συμμόρφωσης του ΕΜΣ αναφέρεται πως το "αναθεωρημένο σύστημα" καταβολής των εν λόγω επιδομάτων θα οριστικοποιηθεί "στις αρχές του 2019", θα λαμβάνει υπόψη τις "πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα σε άλλα κράτη –μέλη της ΕΕ"  και "θα μπορούσε να οδηγήσει μεσο –μακροπρόθεσμα σε μία  ορισμένη εξοικονόμηση κόστους".

Με άλλα λόγια, από τη μεταρρύθμιση των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο, η οποία θα ισχύσει από τους πρώτους μήνες του επομένου έτους, θα μπορούσε να οδηγήσει τα επόμενα χρόνια, σε μία μείωση των σχετικών κρατικών δαπανών.

Η μείωση αυτή θα προκύψει, όπως τονίζεται  στην Έκθεση Συμμόρφωσης, από την "επενεξέταση του ισχύοντος καθεστώτος" των εν λόγω επιδομάτων.

Μάλιστα, τονίζεται ότι "σημειώθηκε κάποια πρόοδος" σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό γιατί έχει ήδη παρουσιαστεί μία "λεπτομερής μελέτη" με το θέμα αυτό.

Υπενθυμίζεται πως με βάση την ισχύουσα νομοθεσία το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κυμαίνεται μεταξύ 35 ευρώ -150 ευρώ.

Καθήκον της επιτροπής την οποία έχει συστήσει η κυβέρνηση είναι η επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης (σ.σ. το Φλεβάρη αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία μάλιστα θα καταργηθούν όλες οι προηγούμενες σχετικές διατάξεις) του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:

α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.