Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

Τι είναι το Υπερ - Ταμείο και πως θα αξιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που θα ενταχθούν σε αυτόΣυνάδελφοι επειδή το μνημόνιο είναι ένα, και έχει συνέχεια, καλά είναι να ενημερώνεστε σωστά και να μην σας λέει ο καθένας ότι θέλει, το Υπερ-Ταμείο έχει στόχο την ιδιωτικοποίηση αφού πρώτα κάνει τις ΔΕΚΟ κερδοφόρες ...

Μετά το δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε στις 28 Ιουνίου του 2015 (ΦΕΚ Α΄ 63) και διεξήχθη μία εβδομάδα αργότερα στις 5 Ιουλίου, με ερώτημα, αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας των τριών θεσμών και μετά τις 17 ώρες διαπραγμάτευσης η κυβέρνηση συμφώνησε στο παρακάτω μνημόνιο κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015 από την Ελληνική Δημοκρατία.

Όπως αναγράφεται στον ν.4336/2015 :

<< Η Ελλάδα ζήτησε στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους της προκειμένου να αποκαταστήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη δική της και της ευρωζώνης. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) έχει συνταχθεί κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015 από την Ελληνική Δημοκρατία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας με τη μορφή δανείου τριετούς περιόδου διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της συνθήκης του ΕΜΣ, στο παρόν Μνημόνιο εξειδικεύονται λεπτομερώς οι όροι που συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρομής η οποία καλύπτει την περίοδο 2015-2018 ... >>

στη συνέχεια του νόμου και στη 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ελλάδα Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ  

4.4 ιδιωτικοποίηση

Αναφέρεται πεντακάθαρα ότι η περιουσία του Ταμείου, το λεγόμενο πλέον <<ΕΕΣΥΠ>> θα μεγιστοποιήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων του (π.χ των ΔΕΚΟ) και θα τις ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα !

Δείτε παρακάτω την συγκεκριμένη παράγραφο που αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις του Υπερ - Ταμείου που θα ΄΄αξιοποιήσει΄΄ την δημόσια περιουσία σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ... 

Εδώ, ολόκληρος ο ν.4336/2015 της διαπραγμάτευσης των 17 ωρών, όπου κερδίσαμε την έδρα του Ταμείου, να γίνει στην Ελλάδα και όχι στο Λουξεμβούργο ... αλλά όχι την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας ...
Νίκος Τάσιος
ΔΑΚΕ ΟΑΣΑ - ΟΣΥ