Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η ιστορία της λεωφορειακής γραμμής 400 από την ίδρυση της και τα διώροφα που << σαπίζουν ... >>Επειδή προκληθήκαμε ότι το citybusdrivers ενδιαφέρεται μόνο για τις στάσεις των τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου που μπλοκάρουν τις στάσεις του ΟΑΣΑ, αλλά δεν γράφουμε ποιος έφερε τα τουριστικά ανοιχτού τύπου και ποιος έκανε πλάτες να έρθουν, απαντάμε: 


Η λεωφορειακή γραμμή 400 του ΟΑΣΑ << ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ >> ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005 και ξεκίνησε την λειτουργία της στις 28/7/2005, όταν Υπουργός Μεταφορών ήταν ο κ. Μιχάλης Λιάπης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΘΕΛ ο κ. Μιχάλης Σακκας και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ ο κ. Σίμος Σιμόπουλος.

Το 2007 η ΕΘΕΛ παραγγέλνει τα 4 διώροφα λεωφορεία για να τα χρησιμοποιήσει για την λεωφορειακή γραμμή 400 και το φθινόπωρο του 2010 τα παραλαμβάνει.

Τον Οκτώβριο του 2008 με το άρθρο 36 του ν. 3710/2008 νομιμοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν οι προϋπάρχοντες νόμοι ( 711/1977 και 2446/1996 ) αναφέρονταν μόνο σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία και όπως είναι φυσικό δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και τα λεωφορεία που παράγγειλε η ΕΘΕΛ.

<< ν. 3710/2008 Άρθρο 36
Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων >>

Να σημειώσουμε ότι από τον ν. 711/1977 η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, χρειαζόταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ. 

Τον Νοέμβριο του 2008 ο Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών Κ. Χατζιδάκης και Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ά. Σπηλιωτόπουλος  με την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22212/2008 - ΦΕΚ 2267/Β'/5.11.2008 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, την ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, τις διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων, σύμφωνα με τους προϋπάρχοντες νόμους από το 1976 και μετά οι οποίοι αφορούσαν τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία.

Η λεωφορειακή γραμμή 400 λειτούργησε έως τον Μάιο του 2010 όπου και ανεστάλη η λειτουργία της από 1/6/2010 πριν γίνει η παραλαβή των 4 διώροφων λεωφορείων, όταν Υπουργός μεταφορών ήταν ο κ. Δημήτρης Ρέππας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΘΕΛ ο κ. Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ ο κ. Δημητρίου Δημήτριος.

Να σημειώσουμε ότι όταν ο ΟΑΣΑ αποφάσισε την αναστολή της λεωφορειακής γραμμής 400 λόγω χαμηλής επιβατικής κίνησης το 2010, στον χώρο δραστηριοποιούνταν ήδη η πρώτη ιδιωτική εταιρεία με τα διώροφα λεωφορεία ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, ταυτόχρονα με τη γραμμή 400 για αρκετό διάστημα.

Τον Αύγουστο του 2011 με τον ν. 4002  και το αρθ. 14 παρ. 10α) γίνονται τροποποιήσεις στον ν. 711/1977  :

« Άρθρο 13
Μητρώο
Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί Μητρώο στο οποίο καταχωρίζεται ο αριθμός των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ανά Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ανά Τουριστικό Γραφείο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τήρηση του Μητρώου.»

β) Τα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 711/1977 καταργούνται. γ) Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 711/1977 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση από τον Ε.Ο.Τ., της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και το παράβολο και το ανταποδοτικό τέλος για την καταχώρισή του στο Μητρώο του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία Ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., του συνόλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται.»

Η Κ.Υ.Α 22212/2008 - ΦΕΚ 2267/Β'/5.11.2008 τροποποιείται τον Σεπτέμβριο του 2011 με την Κ.Υ.Α.12726/2011 - ΦΕΚ 2190/30-9-2011 Υπουργός Μεταφορών κ. Ι. Ραγκούσης και Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνος

  • Όπως καταλαβαίνετε ΜΟΝΟ τα τουριστικά γραφεία με άδεια από τον ΕΟΤ μπορούν να δρομολογήσουν τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, τα οποία είναι καθαρά τουριστικά λεωφορεία και όχι αστικά ...
  • Για να κυκλοφορήσει η ΟΣΥ τα διώροφα λεωφορεία θα έπρεπε να ιδρύσει ξεχωριστό και σε άλλο χώρο τουριστικό γραφείο (νέα εταιρία) με την σχετική άδεια από τον ΕΟΤ για έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.
Το 2012 είχανε γίνει ερωτήσεις από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση σχετικά με τα διώροφα λεωφορεία της ΟΣΥ τα οποία μένουν παροπλισμένα στα αμαξοστάσια  ... αναμένουμε να τα κυκλοφορήσουν ιδρύοντας τουριστικό γραφείο με το ειδικό σήμα.

Κάναμε μία αναδρομή στο παρελθόν έτσι ώστε να ενημερώσουμε ποιος ξεκίνησε και ποιος σταμάτησε την λεωφορειακή γραμμή 400 καθώς ερωτηθήκαμε ... όσο αναφορά για το ποιοι βάλανε πλάτες όπως μας ρώτησαν, ας μας το πούνε οι ίδιοι όταν θα διαβάσουν τα παραπάνω, διότι εμείς δεν λέμε για να λέμε ...

Τέλος να ενημερώσουμε ότι το blog δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί λεωφορείων στην ΟΣΥ  ...  Στις προκλήσεις θα κάνουμε και εξαιρέσεις όσο αναφορά την σωστή ενημέρωση !

Citybusdrivers