Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Μεγάλες αλλαγές με το νέο χρόνο σε συγκοινωνίες, ταχυδρομεία και άλλες ΔΕΚΟ

Αλλάζουν όλα με την υπαγωγή στο ΥπερταμείοΤα πάντα αλλάζουν σε ΟΑΣΑ, ΕΛΤΑ και λοιπές προβληματικές ΔΕΚΟ από την 31η Δεκεμβρίου 2017, με την υπαγωγή τους στο Υπερταμείο. Λεπτομερέστερα,  με το νέο χρόνο το Υπερταμείο θα μπορεί:


 • Να ελέγχει αυστηρά ισολογισμούς
 • Να διώχνει προσωπικό
 • Να επιβάλει εθελούσιες εξόδους
 • Να «κόβει» δαπάνες
 • Να ελέγχει τις νέες προσλήψεις
 • Να επιβάλλει προϋπολογισμούς ανά τρίμηνο
 • Να αλλάζει κανονισμούς προσωπικού
 • Να περιορίζει τις υπερωρίες
 • Να προχωρεί σε πωλήσεις κλπ.

Στοιχεία για τις ΔΕΚΟ - κρατικές επιχειρήσεις που υπάγονται στο Υπερταμείο:
 • Η εξυγίανση αφορά ΟΑΣΑ, ΕΛΤΑ,  ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΔΕΘ, ΟΑΚΑ, ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, Κτιριακές Υποδομές, ΔΕΗ, ΕΫΔΑΠ, ΕΫΑΘ, ΚΑΕ, αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ΤΑΪΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΤΧΣ κλπ, συνολικά 22 θυγατρικές του Υπερταμείου, με 40.000 απασχολούμενους και ποικίλα ποσοστά συμμετοχής του Δημοσίου
 • Κατά προτεραιότητα η εξυγίανση θα ξεκινήσει από ΟΑΣΑ (ΣΤΑΣΥ + ΟΣΥ, 100% ιδιοκτησία του Δημοσίου, περίπου 7.900 απασχολούμενοι, 1.100 ακινητοποιημένα οχήματα στα 2.300, 13 χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων, γερασμένο προσωπικό, 65 δισ. ζημιές κλπ)
 • …Και ΕΛΤΑ (90% ιδιοκτησία του Δημοσίου, περίπου 7.200 απασχολούμενοι, αδυναμία λειτουργίας Σαββατοκύριακα, σχεδόν ανυπαρξία στην κίνηση δεμάτων 14,2 δισ. ζημιές, γερασμένο προσωπικό κλπ).

πηγη