Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Η συνέχεια των αλλαγών στα εργασιακά το 2018Συνέχεια αλλαγών στα εργασιακά «κρύβει»  η επόμενη - 4η - αξιολόγηση από τους δανειστές το 2018. 


Ενώ παραμένει «ανοικτή»  η νομοθέτηση της ειδικής απαρτίας του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών στα πρωτοβάθμια σωματεία για την κήρυξη απεργίας (προαπαιτούμενο της 3ης αξιολόγησης), στην επόμενη αξιολόγηση θα κριθούν η επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων, η  διαδικασία προσφυγής στη διαιτησία και η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας. 

Με βάση το συνφωνημένο χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης με τους Θεσμούς: 

- Τον Ιανουάριο θα επανεξεταστεί και η διαδικασία διαμεσολάβησης και διαιτησίας, στη βάση μιας ανεξάρτητης νομικής γνωμοδότησης. 

- Τον Μάρτιο, ύστερα από διαβούλευση,  η κυβέρνηση υποχρεούται να αναπτύξει έναν αξιόπιστο διοικητικό μηχανισμό που θα αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα στις διαπραγματεύσεις για τις κλαδικές συμβάσεις. Σημείο - «κλειδί» για να επεκτείνονται οι κλαδικές συμβάσεις που θα υπογράφονται μετά τον Αύγουστο του 2018. 

- Το Μάιο θα πρέπει να παρουσιαστεί το σχέδιο του νέου - ενιαίου κώδικα της εργατικής νομοθεσίας.

Πηγή