Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Λ/Γ 324 : Με πρωτοβουλία του Συνδικάτου επανέρχεται η διαδρομή όπως παλιά μέσω Λ. ΑνθούσαςΗ αυξημένη επικινδυνότητα που ελλοχεύει σε σημεία απ’ όπου διέρχονται τα λεωφορεία της ανωτέρω λεωφορειακής γραμμής, βάσει πρόσφατης απόφασης, μας υποχρεώνει για την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας επιβατών και εργαζομένων, να σας ενημερώσουμε ότι :                    με  Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α  του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ :


Τα λεωφορεία ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ  ΠΑΛΙΑ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ (μέσω ΛΕΩΦΟΡΟΥ  ΑΝΘΟΥΣΑΣ).