Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

ΣΕΛΜΑ : ΚΑΛΕΣΜΑ συνδικάτων για τη συγκρότηση μετώπου δράσεων κατά των ιδιωτικοποιήσεων.ΣΕΛΜΑ : ΚΑΛΕΣΜΑ συνδικάτων για τη συγκρότηση μετώπου δράσεων κατά των ιδιωτικοποιήσεων.