Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Μερική τροποποίηση διαδρομής- Μεταφορά αφετηρίας της λεωφ. γραμμής 204Λειτουργία της λεωφορειακής γραμμής 204 κατά την ημέρα της Κυριακής. Μερική τροποποίηση διαδρομής-Μεταφορά αφετηρίας της λεωφορειακής γραμμής 204 κατά τις καθημερινές και κατά την ημέρα του Σαββάτου