Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Επίσχεση εργασίας και για λόγους υγιεινής & ασφαλείας στον χώρο εργασίαςΚαρούζος : Νόμιμη η επίσχεση εργασίας όταν πρόκειται για εξασφάλιση της λήψης από τον εργοδότη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. 


Ο εργαζόμενος, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του όχι μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του, όπως συνηθίζεται, αλλά και για την εξασφάλιση άλλων αξιώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας του ή από το νόμο. 

Ειδικότερα, θεωρείται νόμιμη η επίσχεση εργασίας όταν πρόκειται για εξασφάλιση της λήψης από τον εργοδότη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.