Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

«Κόφτης» το 2018 σε μισθούς Δημοσίου & ειδικά μισθολόγια [ παραδείγματα ]
Εισοδηματικές απώλειες σημαντικού ύψους αναμένεται να υποστούν από την 1η Ιανουαρίου 2018 πάνω από 300.000 πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου και τουλάχιστον άλλοι 100.000 κρατικοί λειτουργοί που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.


Όπως προκύπτει από τα όσα διαπιστώνουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου:

Οι συνολικές αποδοχές 300.000 περίπου πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να υποστούν απώλειες από 43 έως και 60 ευρώ το μήνα επειδή οι αυξήσεις των βασικών μισθών τους θα συμψηφιστούν με τα ποσά των μειώσεων των βασικών μισθών τους τα οποία προέκυψαν από την 1η/1/2016 με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο και τα οποία εξακολουθούν να λαμβάνουν μέχρι σήμερα ως «προσωπικές διαφορές».
Οι απώλειες θα είναι διπλάσιες, δηλαδή θα φτάσουν να κυμαίνονται από 86 έως 120 ευρώ το μήνα καθώς με την επανενεργοποίηση των μισθολογικών ωριμάνσεων δεν θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε τη διετία 2016-2017!

Ειδικότερα οι συνολικές αποδοχές περίπου 300.000 δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δημοτικοί υπάλληλοι αναμένεται να υποστούν τις εξής απώλειες:
  • 43 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΥΕ
  • 60 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΔΕ
  • 55 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΤΕ
  • 59 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΠΕ.

Από την 1η/1/2018 αναμένεται να σημειωθούν σημαντικές μειώσεις στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές χιλιάδων εν ενεργεία αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών που έχουν καταταγεί στις υπηρεσίες τους πριν την 1η/1/1993 με την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναδρομικά από την 1η/1/2017.
Σύμφωνα με υπολογισμούς, του Ελεύθερου Τύπου, οι μειώσεις στις τρέχουσες αποδοχές θα φθάνουν έως και τα 225 ευρώ το μήνα ή τις 2.700 ευρώ το χρόνο ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις από την αναδρομική εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων οι συνολικές εισοδηματικές απώλειες εντός του 2018 θα φθάσουν τα 450 ευρώ το μήνα ή τις 5.400 ευρώ σε ετήσια βάση.

Μειώσεις στα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών αναμένεται να υποστούν και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, σύμφωνα με στοιχεία και καταγγελίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.
Παραδείγματα

– Αρχιπυροσβέστης με 27 έτη υπηρεσίας (συντάξιμα έτη): Με το νέο μισθολόγιο και τις νέες ρυθμίσεις θα έχει μια μείωση του μισθού του περί τα 90 ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 1.080 ευρώ (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η απώλεια αποδοχών εντός του 2018 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 2.160 ευρώ (1.080 ευρώ το έτος επί 2 έτη).

– Πύραρχος με 31 έτη υπηρεσίας: Με το νέο μισθολόγιο και τη νέα ρύθμιση για την αύξηση των ασφαλιστικών κρατήσεων υπολογίζεται ότι θα έχει μια μείωση μισθού του περί τα 225 ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 2.700 ευρώ (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η απώλεια αποδοχών το 2018 εκτιμάται ότι θα εκτοξευτεί στα 5.400 ευρώ.ΠΗΓΗ