Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΣΜΕ : ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΟΣΜΕΔελτίο Τύπου της Ο.Σ.Μ.Ε για αδικαιολόγητη απουσία μελών από συνεδρίαση Δ.Σ


Αθήνα  13  Οκτώβρη  2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΓια λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν, έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου, επικαλούμενοι αορίστως έκτακτες υποχρεώσεις τους.

Η ταυτόχρονη απουσία τους δεν είναι συμπτωματική, δεδομένου ότι όλοι οι αδικαιολογήτως απόντες, προερχόμενοι από το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ  και  τις  παρατάξεις  ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΑΚΕ και ΔΑΣ, γνωστοποίησαν στην Ομοσπονδία ταυτόχρονα και με την ίδια φρασεολογία κώλυμά τους να παραστούν κατά τη συνεδρίαση, ζητώντας την αναβολή της.

Το  αίτημα  της  αναβολής  υποβλήθηκε  λιγότερο  από  48 ώρες  πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  ενώ  είναι  πολύ  καλά  γνωστό  ότι  τα  περισσότερα  μέλη  του  Δ.Σ  κατοικούν  στην  επαρχία  και  για να παραστούν στο συμβούλιο  έχουν  προγραμματίσει  μέρες  πριν  τον  τρόπο  μετάβασής τους στην Αθήνα, έχουν εκδώσει  ενδεχομένως και αεροπορικά εισιτήρια και το κυριότερο έχουν ρυθμίσει την απουσία από την εργασία τους αφού δεν έχουν συνδικαλιστική άδεια. 

Για τους λόγους αυτούς δεν είναι άλλωστε αντικειμενικά δυνατόν, όπως είναι γνωστό στα ανωτέρω έξη (6) μέλη του ΔΣ να ικανοποιηθεί οποιοδήποτε αίτημα αναβολής (ακόμα και για σοβαρούς, υπαρκτούς λόγους) όταν αυτό υποβάλλεται λιγότερο από 48 ώρες από τη συνεδρίαση.

Επιπλέον, δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκαν εγκαίρως, τα δυο από τα τρία μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, επίσης προερχόμενα από το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και  τις  παρατάξεις  ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και  ΔΑΚΕ, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί ο περιοδικός έλεγχος του Ταμείου.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τη νόμιμη απαρτία των 11 παρόντων μελών του.

Παρόλα αυτά, η συντονισμένη και στοχευμένη απουσία των έξι μελών, δημιουργεί μείζονα ερωτηματικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και ως προς τους σκοπούς που μπορεί να εξυπηρετεί η παρέλκυση του έργου της Ομοσπονδίας.

Η απαξίωση της Ομοσπονδίας και η παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας των συλλογικών της οργάνων συνιστά απαξίωση των ίδιων των εργαζομένων που αυτή εκπροσωπεί.

Είμαστε διατεθειμένοι να περιφρουρήσουμε την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της Ομοσπονδίας, αξιώνοντας από όλα τα μέλη των οργάνων την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων για τα οποία έχουν εκλεγεί, και γνωστοποιούμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα εφαρμοστεί αυστηρά το άρθρο 20 παρ. 16 του Καταστατικού περί έκπτωσης μελών του ΔΣ σε περίπτωση περαιτέρω αδικαιολόγητης απουσίας τους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ