Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017

ΣΤΑΣΥ: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την κατασκευή έργου Μετρό στο ΙσραήλΥπογράφηκε στις αρχές Αυγούστου, μνημόνιο συνεργασίας (M.o.U. Pre-tender agreement) που αφορά τη συμμετοχή της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.  σε κοινοπρακτικό σχήμα το οποίο θα διεκδικήσει τη χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της «Green Line» Light Rail Track (ελαφρύ μετρό) για τη πόλη της Ιερουσαλήμ.


O σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται στη φάση της προεπιλογής (Pre-Qualification) των κοινοπρακτικών σχημάτων που θα συμμετάσχουν στη τελική διαδικασία, καθώς έχει οριστεί  η 9η Νοεμβρίου 2017 ως ημέρα υποβολής των φακέλων, βάση των οποίων θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα κληθούν στη συνέχεια να καταθέσουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους. 

Το εκτιμώμενο κόστος της κατασκευής του έργου ανέρχεται περίπου σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική επένδυση στον τομέα των μεταφορών της σταθερής τροχιάς ανέρχεται στο ποσό των 12,5 δισ. ευρώ.

Οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία που θα διεκδικήσει το έργο είναι:

Η Ισραηλινή Pangea Israel Projects, της οποίας η μητρική εταιρεία Pangea Group Limited ειδικεύεται σε μεγάλα έργα μεταφορών, κατασκευών και ενεργειακά σε διεθνές επίπεδο. Η Pangea Israel Projects αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή για την πλήρη και ορθή υποβολή του φακέλου για την διαδικασία της προεπιλογής αλλά και στη συνέχεια για τον κυρίως διαγωνισμό.

Η Αμερικανική IDT Telecom, της οποίας η μητρική εταιρεία IDT Corporation απασχολεί περισσότερα από 1000 άτομα σε περισσότερες από 20 χώρες, έχει ετήσια έσοδα περί τα 1,5 δισ. δολάρια, είναι εισηγμένη στον NYSΕ και αποτελεί τον βασικό χρηματοδότης της κοινοπραξίας.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, για εκτιμωμένη διάρκεια  εκμετάλλευσης 15-20 έτη.

Η Κινεζική China Railway Engineering Group Co., LTD (CREGC), είναι κρατική εταιρεία θυγατρική της China Railway Group Limited, η οποία θα αναλάβει την κατασκευή του έργου, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού οι εταιρείες που συμμετέχουν σε κάθε κοινοπρακτικό σχήμα διακρίνονται σε «Members» (IDT Telecom, Pangea Israel) που κατέχουν ποσοστά επί της κοινοπραξίας και «Experience Providers» (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και  CREGC) που πρέπει να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της εμπειρίας, όπως περιγράφονται από τους όρους του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι ο τρόπος συμμετοχής της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., ως Experience Provider, της επιτρέπει να συμμετάσχει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς απαίτηση εγγυητικής επιστολής.

Την όλη προσπάθεια θα στελεχώσουν και άλλες εταιρείες με διακριτό αντικείμενο, όπως η εταιρεία S. Horowitz & CO, η οποία θα είναι ο Νομικός Σύμβουλος της κοινοπραξίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τριήμερο 25, 26 και 27 Ιουλίου αντιπροσωπεία της  ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Γιώργο Θωμόπουλο, μετέβη στο Ισραήλ και  συναντήθηκε με εκπροσώπους των άλλων εταιρειών στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για την ανάληψη έργου στην Ιερουσαλήμ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Pangea Israel Projects, καθώς από τις 9 Ιουνίου 2017, μετά από έγκριση του  ΟΑΣΑ Α.Ε., είχε συμφωνηθεί η συμμετοχή της ΣΤΑΣΥ στην εν λόγω κοινοπραξία. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της αντιπροσωπείας της ΣΤΑΣΥ στο Ισραήλ  παρουσιάστηκε  το προφίλ της κάθε εταιρείας, ενώ ακολούθησε συζήτηση επί των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των εταιρειών, καθώς και των διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία. Παράλληλα υπήρξε συνάντηση με την Επιτροπή του Διαγωνισμού (Tender Committee), στην οποία έγινε ενημέρωση  για θέματα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας και άλλα σχετικά θέματα.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε τμήμα της «Green Line», όπου ήδη έχουν γίνει έργα διαμόρφωσης-υποδομής, καθώς και στην εν λειτουργία γραμμή «Red line».

Πηγή