Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017

Ομολογία κυβερνητικής αποτυχίας στον ΟΑΣΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ
Ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης αποτελεί η τοποθέτηση στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης του ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) του ενδεχόμενου ενεργοποίησης του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, που προβλέπει είτε τη λύση της εταιρείας είτε τη λήψη άλλου μέτρου εξυγίανσης του οργανισμού. 


Παρά την οικονομική αιμορραγία των συγκοινωνιακών φορέων τα τελευταία χρόνια και την εξαγγελία λήψης μέτρων περιστολής των δαπανών από πλευράς υπουργείου Υποδομών, η παρούσα κυβέρνηση «κατάφερε» να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του παραπάνω άρθρου. 

Με δεδομένο ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών ΟΑΣΑ και ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) είναι μικρότερο από το μισό του μετοχικού τους κεφαλαίου θα πρέπει στη γενική συνέλευση της 5ης Σεπτεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού να αποφασίσει είτε τη λύση της εταιρείας είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου εξυγίανσης, που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των φορέων. 

Στο μεταξύ, οι συγκοινωνιακοί οργανισμοί δεν νομιμοποιούνται, σύμφωνα με τις επιταγές των πιστωτών, πλέον να λάβουν κρατική επιδότηση, που μέχρι πρότινος αποτελούσε τη μοναδική οικονομική ανάσα των, βυθισμένων στα ελλείμματα, εταιρειών.

Το πρώτο καμπανάκι για τη βιωσιμότητα των αστικών συγκοινωνιών ήχησε τον περασμένο Ιούλιο, όταν εγκρίθηκε κονδύλι από το υπουργείο Οικονομικών «για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες). 

Συγκεκριμένα εκταμιεύθηκε ποσό ύψους 41,7 εκατ. ευρώ, το οποίο ονομάστηκε κονδύλι για την κάλυψη οφειλών των ΟΣΥ προς τους προμηθευτές της το οποίο πρακτικά αντικαθιστά την κρατική επιδότηση. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2016, οι ΟΣΥ εμφάνισαν κύκλο εργασιών 87,5 εκατ. ευρώ (από 97,5 εκατ.) και ζημίες μετά φόρων 16,8 εκατ. ευρώ (από 41,8 εκατ.).

Οι εκροές από λειτουργική δραστηριότητα ανήλθαν στα 5,9 εκατ. ευρώ έναντι εισροών ύψους 11,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η ρευστότητα που υπάρχει στα ταμεία περιορίζεται 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,9 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για τον ΟΑΣΑ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη, ωστόσο το έλλειμμα των θυγατρικών του (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ) για το τρέχον έτος (2017) έχει προϋπολογιστεί στα 58,2 εκατ. ευρώ συνολικά, με τα 35,8 εκατ. ευρώ να αναλογούν στο φορέα των οδικών μέσων (ΟΣΥ).

Το έλλειμμα των ΟΣΥ (ζημίες 35,8 εκατ. ευρώ) θεωρητικώς θα μπορούσε να καλυφθεί από την «έκτακτη ενίσχυση» που εγκρίθηκε. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι προβλέψεις του προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες σε σχέση με τα πραγματικά οριστικά αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να καταγράφουν σημαντικά υψηλότερες ζημιές. 

Σημειώνεται μάλιστα ότι τον περασμένο Ιούλιο οι ΟΣΥ βρέθηκαν σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας κατά τις οποίες αδυνατούσαν να προμηθευθούν ακόμη και καύσιμα, ενώ ούτε λόγος για ανταλλακτικά. Αποτέλεσμα είναι το συγκοινωνιακό έργο λεωφορείων και τρόλεϊ να φθίνει συνεχώς, ενώ οι βλάβες στα οχήματα που δύσκολα επισκευάζονται αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών) αδυνατεί να εισπράξει τις οφειλές των υπουργείων Εργασίας, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Αμυνας και Ναυτιλίας που αφορούν τη χορήγηση δωρεάν ή μειωμένων εισιτηρίων σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. 

Ειδικότερα για το 2016 οι οφειλές των παραπάνω υπουργείων προς τους φορείς του ΟΑΣΑ ανέρχονται σε 110 εκατ. ευρώ.