Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017

Συρρίκνωση ζημιών για τις Οδικές Συγκοινωνίες (λεωφορεία – τρόλεϊ) το 2016. Στα 17,8 εκατ.Συρρίκνωση ζημιών παρουσίασαν οι Οδικές Συγκοινωνίες (λεωφορεία – τρόλεϊ) το 2016. Οι ζημιές ανήλθαν στα 17,8 εκατ., έναντι 42 εκατ. το 2015.


Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 87,5 εκατ., έναντι 97,5 εκατ. το 2015, ενώ η κρατική επιδότηση προσέγγισε τα 116 εκατ., έναντι 108 εκατ. το 2015.

Τέλος, ο αριθμός προσωπικού ανήλθε πέρσι σε 5.246, έναντι 5.468 το 2015.