Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

Εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν.4461/2017 από την Ο.ΣΥ για την επαναφορά του 75% της ωριαίας αποζημίωσης ...Όπως σας είχαμε ενημερώσει μετά την επιστολή του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και Σωματείου Τεχνικών η ΟΣΥ είχε ξεκινήσει διαδικασίες για ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για την επαναφορά του 75% της ωριαίας αποζημίωσης των υπαλλήλων ...


Την  εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν.4461/2017 αποφάσισε η ΟΣΥ μετά από συνεδρίαση για την επαναφορά του 75% στην ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάση νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα, είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

Σύμφωνα με την απόφαση αποφασίστηκε :

Α) Η έγκριση της υπ’ αριθ. 1396-39167/18.07.2017 (ορθή επανάληψη) γνωμοδότησης της Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης, περί αναδρομικής, από 01/01/2017, εφαρμογής του άρθρου 102 του Ν. 4461/2017, όπως αυτή υποβλήθηκε στην παρούσα συνεδρίαση, 

Β) Ο συμψηφισμός των εν λόγω οφειλόμενων ποσών προς τους εργαζόμενους από τυχόν χρεωστικές οφειλές, όπως αυτές προκύπτουν από τη μηνιαία εκκαθάριση της μισθοδοσίας τους, εξαιρουμένων των οικονομικών διευκολύνσεων, που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία, και 

Γ) Την περαιτέρω ρύθμιση των υπολοίπων αναδρομικών ποσών, μετά το συμψηφισμό, σε τρεις (3) μηνιαίες εκκαθαρίσεις μισθοδοσίας, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο του 2017, λόγω της δυσχερούς ταμειακής κατάστασης της εταιρείας μας, η οποία δεν επιτρέπει την άμεση και εφάπαξ καταβολή των προϋπολογισθέντων αναδρομικών, από 01/01/2017 έως 30/06/2017, μεικτών μισθοδοτικών απολαβών. 

Το Δ.Σ. επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση και θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ