Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Κανένα παιδί συναδέλφου στην κλήρωση για τις παιδικές κατασκηνώσειςΎστερα από την δέσμευση  στην χθεσινή Γ.Σ. για την μη πραγματοποίηση στη βάσανο της κλήρωσης σε κανένα παιδί συνάδελφου.

Τα Προεδρεία Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και Σωματείο Τεχνικών, έδειξαν για μία ακόμη φορά την σοβαρότητα τους.

Με τη σημερινή μας  παρέμβαση βρέθηκαν οι θέσεις για την 1η κατασκηνωτική περίοδο.

Η σημερινή μας παρουσία, ταυτόχρονα με την εσκεμμένη απουσία των καθ' ύλην αρμόδιων, έδωσε λύση και όλα τα παιδιά των συναδέλφων θα συμμετάσχουν  εκεί που δήλωσαν στην 1η περίοδο.

Έπεται συνέχεια!  Στόχος να μην γίνει καμία κλήρωση και για τις υπόλοιπες περιόδους. 

Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ - Σωματείο Τεχνικών & Εργαζομένων ΟΑΣΑ - ΟΣΥ