Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Δικαστική απόφαση που μας δικαιώνει για περικοπές πάνω του 25% κατά την ένταξη μας στο ενιαίο μισθολόγιοΣτις 8/7/2015 το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ κινήθηκε νομικά κατά της ΟΣΥ ΑΕ, πιλοτικά ως ενάγοντα τον Πρόεδρο του Συνδικάτου, για την περεταίρω μείωση των αποδοχών του, άνω του 25% κατά την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο κατά παράβαση του ν. 4024/11.


Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι για το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και για την ΟΣΥ ΑΕ ήταν η κα. Μαρία Βλαδίκα και ο κ. Ανδρέας Κυριακίδης αντίστοιχα.

Το δικαστήριο με την απόφαση 551/2017 δικαίωσε τον ενάγοντα, αποφασίζοντας πως :

<< Περαιτέρω μείωση των αποδοχών του προσωπικού της εναγόμενης ΟΣΥ ΑΕ εξαιτίας  της υπαγωγής του στο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ΠΛΕΟΝ του 25% σε σύγκριση με εκείνες του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ >>

Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, χωρίς να αφαιρεί το δικαίωμα στην ΟΣΥ ΑΕ να ασκήσει έφεση, όχι για την ακύρωση της απόφασης αλλά την παράτασή της.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ πατώντας στην απόφαση αυτή θα κινηθεί νομικά με ομαδική αγωγή κατά της ΟΣΥ ΑΕ για τα υπόλοιπα μέλη του, οι παραπάνω του 25% μειώσεις κυμαίνονται περίπου στο 12%.

Η δικάσιμος αρχικά είχε οριστεί στις 21/4/2016 και κατόπιν αναβολής, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία την 10/1/2017

Να θυμίσουμε ότι οι ειδικότητες του οδηγού και τεχνίτη στην ΟΣΥ ΑΕ δεν εντάχθηκαν αμέσως στο ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο του ν. 4024/11, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2011 αλλά τον Ιανουάριο του 2013.

Τότε είχαμε εξαιρεθεί από το ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο με το ΦΕΚ 699 ( Κ.Υ.Α ΒΟΡΙΔΗ ) όπου και ενταχθήκαμε στο άρθρο 31 του ν. 4024/11 με μείωση αποδοχών που δεν θα υπερβαίνει το 65% του μέσον κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, οργανισμού, εταιρίας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009

Κατά την  ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο τον Ιανουάριο του 2013 οι μειώσεις που δεν θα έπρεπε να ξεπερνούν το 25% των αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν την ένταξη, θα έπρεπε να γίνουν στις αποδοχές του Οκτώβρη του 2011 και όχι στις είδη μειωμένες αποδοχές από το ΦΕΚ 699 που προέκυπταν τον Δεκέμβριο του 2012.

Νίκος Τάσιος